Johnson & Johnson
ไปที่ส่วนข้อมูลหลักยินดีต้อนรับ คุณไม่ได้ล็อกอิน ล็อกอิน เริ่มต้นส่วนข้อมูลหลัก รูปแบบที่พิมพ์ได้ ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ไม่ได้เปิดใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของคุณ โปรดเปิดใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณและรีเฟรชเบราเซอร์ของคุณเพื่อดำเนินการต่อ 

ข้อตกลงเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว 

เลือกภาษา 

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการสมัครงานและร่วมงานกับ Johnson & Johnson

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: [กันยายน 11, 2023]

 

 

Johnson & Johnson ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ ใช้งาน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านอาชีพนี้ (“นโยบาย”) จะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่บริษัท Johnson & Johnson Services, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบริษัทในเครืออื่น ๆ ของ Johnson & Johnson Family of Companies (หรือเรียกรวมกันในนโยบายนี้ว่า “Johnson & Johnson” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณทางออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยเกี่ยวข้องกับใบสมัครงานและโอกาสทางอาชีพในอนาคตของคุณที่ Johnson & Johnson หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณอาจดำเนินการเข้าถึงนโยบายนี้ จะเรียกรวมกันในที่นี้ว่า “Careers Sites”

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 

ข้อมูลที่คุณได้ให้มา

 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยเกี่ยวข้องกับใบสมัครงาน การสื่อสาร และโอกาสทางอาชีพในอนาคตของคุณที่ Johnson & Johnson

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

 

 • ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
 • เอกสารการสมัครงาน: ประวัติย่อ และจดหมายปะหน้า
 • ประสบการณ์: งานก่อนหน้านี้ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การศึกษา: ได้แก่ ระดับการศึกษา ประเภท สาขาวิชา ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรและใบรับรอง และสถาบันการศึกษา
 • ตำแหน่งงานที่สนใจ: ตำแหน่งงาน บทบาทหน้าที่และโอกาสต่าง ๆ ที่สนใจ และตำแหน่งที่ได้รับการเสนอให้ ถ้ามี
 • ทักษะ: ความรู้ ทักษะ ภาษา และสมรรถนะอื่น ๆ
 • ใบรับรอง: ใบรับรองทางวิชาชีพและใบรับรองด้านการทำงานอื่น ๆ ใบอนุญาต และเอกสารรับรองต่าง ๆ ที่มีอยู่
 • รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง: ข้อมูลที่คุณให้ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลอ้างอิงและบุคคลอ้างอิงด้านการทำงาน
 • ข้อมูลบัญชีออนไลน์: ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าถึง Careers Sites รหัสใบสมัคร เลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) และรหัสอุปกรณ์ที่อาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
 • ค่ากำหนดด้านการสื่อสาร: วิธีการสื่อสารและภาษาที่เลือกใช้
 • ข้อมูลกิจกรรม: ข้อจำกัดด้านอาหาร รายละเอียดการเดินทางและโรงแรมที่พัก เอกสารประจำตัวที่รัฐบาลออกให้เพื่อเข้าถึงสถานที่จริงแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสัมภาษณ์หรือการประชุมเพื่อสรรหาพนักงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ
 • การอนุญาตให้ทำงาน: สถานะการอนุญาตให้ทำงานและวีซ่าที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลการเข้าเมืองอื่น ๆ
 • ข้อมูลการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน: ข้อมูลความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการเป็นสมาชิกคณะกรรมการภายนอกของบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ J&J, การแต่งตั้ง, บทบาทหน้าที่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจแสดงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนกับ Johnson & Johnson ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเก็บรวบรวมเมื่อร้องขอจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
 • ข้อมูลอื่น : ข้อมูลอื่นใดที่คุณอาจสมัครใจที่จะแจ้งให้เราทราบ (เช่น ความต้องการด้านการจ้างงาน ความเต็มใจที่จะย้ายสถานที่ทำงาน เงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือนที่ต้องการ รางวัล หรือการเป็นสมาชิกทางวิชาชีพ)

 

หากกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เราอาจถามคำถามคุณเกี่ยวกับเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เพศสภาพ และความพิการของคุณ (“ข้อมูลความหลากหลาย”) เพื่อตรวจสอบติดตามโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เราอาจสอบถามประวัติการกระทำผิดทางอาญา (“ประวัติอาชญากรรม”) หลังจากที่มอบข้อเสนอการจ้างงานแบบมีเงื่อนไข หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ เราขอให้คุณโปรดอย่าแจ้งข้อมูลใด ๆ ที่อาจถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ในใบสมัครของคุณ ยกเว้นได้รับการสอบถามโดยเฉพาะหรือจำเป็นต้องระบุตามกฎหมาย ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ สัญชาติหรือชาติกำเนิด อายุ อัตลักษณ์ทางเพศ ชีวิตด้านเพศหรือความสนใจทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส ข้อมูลด้านการแพทย์หรือสุขภาพ (รวมถึงสถานะความพิการ) ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลชีวภาพ ทัศนะทางการเมืองหรือหลักความเชื่อ การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือสหภาพแรงงาน สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึก รูปถ่าย ข้อมูลการตรวจสอบภูมิหลัง ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนพิจารณาทางศาล เช่น ประวัติอาชญากรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินการทางปกครอง

 

ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งผ่าน Careers Sites ของ Johnson & Johnson หรือคุณได้แจ้งแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากร (Talent Acquisition) ของเรา ต้องเป็นความจริง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเจตนา อาจนำไปสู่การปฏิเสธใบสมัครของคุณในระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน หรือถูกดำเนินการทางวินัย หากพบว่าเป็นเช่นนี้หลังจากที่คุณได้รับการว่าจ้างจาก Johnson & Johnson แล้ว โดยโทษสูงสุดรวมถึงการยุติการว่าจ้างโดยทันที นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่คุณส่งมานั้นไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลใด ๆ

 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างอิงหรือบุคคลอื่นใดแก่เรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครงานของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนที่จะให้ข้อมูลของพวกเขาแก่เรา ทั้งนี้ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น จะเป็นการยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมดังกล่าวแล้ว

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ


เพื่อจุดประสงค์ในรายงานตรวจสอบภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับการสมัครของคุณ และหากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ และ/หรือได้รับความยินยอมจากคุณ ทาง Johnson & Johnson จะขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งอื่น ๆ

 

แหล่งอื่น ๆ ดังกล่าว ได้แก่:

 

 • บุคคลอ้างอิง: รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน การศึกษา ทักษะ บุคลิก และข้อมูลอื่น หรือข้อมูลใด ๆ ที่ระบุโดยบุคคลอ้างอิงที่กำหนดและนายจ้างในอดีต (อาจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์)
 • ประวัติการศึกษา: ใบรับรองผลการศึกษา ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองที่ได้รับ และหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมหรือการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางวิชาชีพที่ได้เข้าเรียน
 • ข้อมูลประจำตัว: การสร้างข้อมูลประจำตัว การได้รับสิทธิการใช้งาน และสถานะของการถูกยกเลิกสิทธิ

 


 

เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

 

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

 

 • คุณสมัครใจที่จะให้ข้อมูลนี้และให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณตามคำขอก่อนที่คุณจะได้รับการว่าจ้าง
 • ข้อมูลนี้สำคัญมากสำหรับเรา และเรามีฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวภายใต้กฎหมาย
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือ
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งของคุณหรือบุคคลใด ๆ หากจำเป็น

 

ในกรณีที่การรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลได้รับคำยินยอมจากคุณแล้ว คุณสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา”

 

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และฐานทางกฎหมายในการใช้งานดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

คำอธิบายการใช้งาน

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะด้าน

ฐานทางกฎหมาย

การประเมินใบสมัคร

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และโอกาสการทำงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ ทักษะ ใบรับรอง รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง ข้อมูลการรับรอง ประวัติการศึกษา ข้อมูลประจำตัว การอนุญาตการทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ

ฐานการดำเนินการตามสัญญาที่อาจมีขึ้นกับคุณ

การดำเนินการกับใบสมัครและการสรรหาพนักงาน

ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง Careers Sites การส่งเอกสาร การรับส่ง และการดำเนินการกับใบสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการสัมภาษณ์และการสรรหาพนักงาน รวมถึงการเดินทางและมื้ออาหารที่เกี่ยวข้องใด ๆ

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ตำแหน่งงานที่สนใจ รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลบัญชีออนไลน์ ความต้องการด้านการสื่อสาร และข้อมูลกิจกรรม

ฐานการดำเนินการตามสัญญาที่อาจมีขึ้นกับคุณ

 

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว

การสื่อสารและการอัปเดตข้อมูล

ตอบคำถามของคุณและการแจ้งให้คุณทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณ

 

ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ Careers Sites และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและนโยบายของเรา

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ตำแหน่งงานที่สนใจ ข้อมูลบัญชีออนไลน์ ความต้องการด้านการสื่อสาร และข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ข้อมูลตามคำขอของคุณ)

ฐานการดำเนินการตามสัญญาที่อาจมีขึ้นกับคุณ

บุคคลอ้างอิง

ติดต่อบุคคลอ้างอิงเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวคุณในฐานะผู้สมัคร

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงและข้อมูลการรับรอง

ฐานการดำเนินการตามสัญญาที่อาจมีขึ้นกับคุณ

การตรวจสอบยืนยันใบสมัครและการตรวจสอบประวัติ

หาเราเสนอหรือประสงค์ที่จะเสนอตำแหน่งงานใด ๆ ให้คุณและตามที่กำหนดโดยบทบาทหน้าที่นั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบยืนยันประวัติของคุณ รวมถึงการติดต่อบุคคลอ้างอิง เพื่อยืนยันถึงความถูกต้องของรายละเอียดในใบสมัคร เช่น การศึกษา ประสบการณ์ การอนุญาตด้านการทำงาน และคุณวุฒิ รวมถึงการขอประวัติอาชญากรรม ในบางประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ประสบการณ์ การศึกษา ใบรับรอง ตำแหน่งงานที่สนใจ รายละเอียดของบุคคลอ้างอิง ข้อมูลการรับรอง ข้อมูลประจำตัว ประวัติการศึกษา การอนุญาตการทำงาน ข้อมูลอื่น ๆ และประวัติอาชญากรรม

ฐานการดำเนินการตามสัญญาที่อาจมีขึ้นกับคุณ

 

ฐานปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา (ถ้ามี)

 

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การรับรองความถูกต้องของใบสมัครของคุณ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

 

ฐานความยินยอมของคุณ

การเตรียมความพร้อมของพนักงานใหม่

หากเราว่าจ้างคุณ เราจะรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเข้าไว้ในระบบทรัพยากรบุคคลและระบบไอทีของเรา และนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการกระบวนการเกี่ยวกับพนักงานใหม่ ข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มพนักงานของคุณและนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับการว่าจ้าง

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ ทักษะ ใบรับรอง ข้อมูลการศึกษา การอนุญาตด้านการทำงาน ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลบัญชีออนไลน์ และความต้องการด้านการสื่อสาร

ฐานการดำเนินการตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

ตรวจสอบติดตามและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมในกระบวนการสรรหาพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลความหลากหลาย ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ ทักษะ และใบรับรอง

ฐานการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา (ถ้ามี)

 

ฐานความยินยอมของคุณ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือทางสัญญา รวมถึงการตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองถึงหน้าที่การทำงานของกระบวนการภายในตามวัตถุประสงค์ การชี้ถึงประโยชน์ทับซ้อน และการบริหารจัดการและการลดความเสี่ยงที่ตามมา

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ ทักษะ ใบรับรอง รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อ ข้อมูลการรับรอง ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลด้านการศึกษา การอนุญาตด้านการทำงาน การเป็นสมาชิกคณะกรรมการภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ J&J ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวกลางที่เป็นบุคคลภายนอก คู่แข่ง ซัพพลายเออร์ ฯลฯ การจัดหมาย บทบาทหน้าที่และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อมูลอื่น ๆ

ฐานการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

 

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การรับรองถึงการปฏิบัติตามนโยบายภายใน

การปรับปรุงกระบวนการสรรหาพนักงาน

ชี้ถึงโอกาสและทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กระบวนการสรรหาพนักงานของเรามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์และการรายงานแบบผลรวม

 

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ ทักษะ ใบรับรอง ข้อมูลการศึกษา การอนุญาตด้านการทำงาน ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลบัญชีออนไลน์ ความต้องการด้านการสื่อสาร ข้อมูลกิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ

โดยอิงตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น ช่วยให้การค้นหาประกาศรับสมัครงานและเอกสารอื่น ๆ ในหน้า Careers Sites ของเรา ทำได้ง่ายขึ้น

โอกาสในอนาคต

จัดทำโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณโดยคำนึงถึงขีดความสามารถและคุณวุฒิของคุณ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อระบุถึงโอกาสทางวิชาชีพเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณ

ข้อมูลการติดต่อ ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ ทักษะ ใบรับรอง ข้อมูลการศึกษา การอนุญาตด้านการทำงาน ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลบัญชีออนไลน์ ความต้องการด้านการสื่อสาร ข้อมูลกิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ

ฐานความยินยอมจากคุณ

การดำเนินงานทางธุรกิจโดยทั่วไป

ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายในที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การฝึกอบรมภายใน การตรวจสอบติดตามและการป้องกันการฉ้อโกง และการตรวจหาและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

ข้อมูลการติดต่อ เอกสารการสมัครงาน ประสบการณ์ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ ทักษะ ใบรับรอง ข้อมูลการศึกษา การอนุญาตด้านการทำงาน ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลบัญชีออนไลน์ ความต้องการด้านการสื่อสาร ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลประจำตัว และข้อมูลอื่น ๆ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายสรรหาของเรา เกี่ยวกับวิธีการประเมินใบสมัคร

 

เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจะถูกเพิ่มเข้าในระบบหรือฐานข้อมูลด้านอาชีพของเรา และอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และนำไปใช้เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัวคุณหากมีโอกาสการจ้างงานที่ Johnson & Johnson และบริษัทในเครือสำหรับตำแหน่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่คุณสมัครไว้ เราอาจติดต่อคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับโอกาสอื่น ๆ ที่อาจสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของคุณ นอกจากนี้ เราอาจส่งจดหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรซึ่งคุณอาจจะสนใจไปให้คุณ

 

หากเราว่าจ้างคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ อาจถูกรวมเข้าไว้ในระบบทรัพยากรบุคคลของเราและนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการกระบวนการเกี่ยวกับพนักงานใหม่ ข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟ้มพนักงานของคุณและนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นที่เกี่ยวกับการว่าจ้าง

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่าน Careers Sites หรือแจ้งแก่เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Talent Acquisition) ของเรา ถือเป็นความสมัครใจของคุณ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นไปเพื่อกระบวนการสรรหาพนักงาน หากคุณไม่ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษัท Johnson & Johnson อาจไม่สามารถพิจารณาใบสมัครของคุณในกระบวนการว่าจ้างได้ หรือหากคุณได้รับการว่าจ้าง เราอาจไม่สามารถพิจารณาคุณสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย หรือการย้ายสถานที่ทำงานที่เกิดขึ้นตามมาได้ ทั้งนี้ โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

การเปิดเผยข้อมูลและการโอนย้ายข้อมูล

 

Johnson & Johnson จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครกับบริษัทในเครือที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ Johnson & Johnson จะยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนย้ายไปยังและนำไปใช้โดยองค์กรแต่ละแห่ง คุณสามารถดูรายชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทในเครือต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่: https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings

 

เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยอนุญาตแต่เฉพาะบุคลากรที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น ซึ่งได้แก่ บุคลากรฝ่ายสรรหาพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในฝ่ายที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร หรือที่คุณอาจจะสนใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน นอกจากนี้ Johnson & Johnson จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านบริการที่พวกเขาจัดหาให้เรา รวมถึงการโฮสต์และการดำเนินงาน Careers Sites ความช่วยเหลือด้านการสรรหาพนักงาน และกระบวนการตรวจสอบประวัติ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่เราหรือผู้ให้บริการของเรามีส่วนปฏิบัติงานตั้งอยู่ หากมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น ๆ เราจะดำเนินมาตรการอย่างเพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

 

การใช้งานอื่น ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

 

นอกจากนี้ เรายังเปิดเผยหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีข้อผูกพันตามกฎหมายหรือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการทำเช่นนั้น กล่าวคือ

 

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ซึ่งรวมถึงกฎหมายต่าง ๆ นอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่
 • เพื่อตอบสนองคำขอจากหน่วยงานสาธารณะและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่
  • ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่มีอำนาจนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่
 • เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  • ตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้รับคำขอและคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • ด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ
  • เพื่อบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • เพื่อตอบสนองหมายศาลหรือคำสั่งศาลอื่น ๆ จากศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินคดี และ
  • เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ตัวคุณ หรือคนอื่น ๆ
 • โดยเกี่ยวข้องกับการขายหรือธุรกรรมทางธุรกิจ
  • เรามีฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การผนวกกิจการ การขายธุรกิจ การร่วมทุน การมอบหมาย การถ่ายโอนหรือการจัดการธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของเราบางส่วนหรือทั้งหมด (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการใด ๆ ที่คล้ายกัน)

 


 

การเก็บรักษาข้อมูล

 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของเรา อาจรวมถึงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้ (ก) การเก็บรักษาไว้นานตราบเท่าที่เรายังคงมีความสัมพันธ์กับคุณอย่างต่อเนื่อง; (ข) ตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม และ (ค) ตามที่แนะนำโดยพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยอายุความ การฟ้องร้องคดี การตรวจสอบ หรือการสอบสวนตามข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้) นอกจากนี้ เราจะปฏิบัติตามตารางเวลาการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรของ Johnson & Johnson ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่นและของประเทศ

 

เราอาจลบข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวออกจากฐานข้อมูลของเรา โดยอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ Johnson & Johnson สามารถจะลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ (รวมถึงประวัติย่อในการสมัครงานของคุณ) ออกจากฐานข้อมูลของเราได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ดังนั้น คุณควรเก็บรักษาสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้แก่เราเอาไว้ด้วย

 

การรวบรวมข้อมูลเชิงรับ: คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

 

เราและผู้ให้บริการของเราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติในระหว่างที่คุณเข้าชม Careers Sites ใน Careers Sitesใด ๆ (ตรงส่วนท้าย) คุณอาจเข้าถึงคำชี้แจงการใช้คุกกี้หรือนโยบายการใช้คุกกี้ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) คำชี้แจงหรือนโยบายการใช้คุกกี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถจะให้คำยินยอมสำหรับเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้ามี

 

เราและผู้ให้บริการของเราอาจรวบรวมและใช้งานข้อมูลในลักษณะต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ นั่นคือ

 

 • ผ่านทางเบราว์เซอร์ของคุณ: เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่การควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง (MAC), ประเภทของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac), ความละเอียดหน้าจอ, ชื่อและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ตลอดจนประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เราอาจรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกัน เช่น ประเภทและรหัสอุปกรณ์ หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • เลขที่อยู่ IP เลขที่อยู่ IP คือหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้แก่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เลขที่อยู่ไอพีจะได้รับการระบุและบันทึกลงในล็อกไฟล์ของเราโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ใช้เข้าชม Careers Sites พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่เข้าชมและหน้าเพจที่เข้าชมด้วย การรวบรวมเลขที่อยู่ IP เป็นวิธีปฏิบัติมาตรฐาน และดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยบริการออนไลน์โดยส่วนใหญ่ เราใช้เลขที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ การวินิจฉัยปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ และการดูแลระบบของเว็บไซต์ นอกจากนี้ เลขที่อยู่ IP ของคุณอาจทำให้เราทราบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งคร่าว ๆ ของคุณอีกด้วย
 • ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น รหัสอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้บริการของคุณ

 

ทางเลือกและการเข้าถึง

 

หากคุณลงทะเบียนใน Careers Sites คุณสามารถจะเข้าถึง ทบทวน และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดเก็บไว้ในนั้นได้ โดยการเข้าสู่ระบบของCareers Sites และอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณตามความเหมาะสม โปรไฟล์ที่อัปเดตแล้วจะถูกนำไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นในครั้งต่อไปที่คุณสมัครงานโดยใช้บัญชีออนไลน์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ส่งมาแล้วสำหรับการสมัครงานตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โปรดอัปเดตโปรไฟล์ของคุณและส่งใบสมัครของคุณมาอีกครั้งสำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ เราขอแนะนำให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือหากข้อมูลของคุณไม่ถูกต้อง

 

หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ คุณสามารถจะขอทบทวน เข้าถึง แก้ไข อัปเดต จำกัด ยกเลิก หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เรายุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอสำเนาหรือความสามารถในการพกพาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

หากคุณต้องการส่งคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:


• หากคุณสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับกับ Johnson & Johnson Family of Companies ในประเทศใด ๆ โปรดคลิกที่นี่
• หากคุณสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับกับ Consumer Companies ในสหรัฐอเมริกา โปรดคลิกที่นี่
• หากคุณสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับกับ Consumer Companies ในเขตอำนาจศาลอื่น โปรดใช้แบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” (เลือกประเภทการสอบถาม “อื่น ๆ” และระบุคำขอของคุณในช่องข้อความ)
• หากคุณเป็นพนักงานของ Johnson & Johnson Family of Companies ในประเทศใด ๆ โปรดส่งคำขอของคุณผ่านทาง AskGS

 

เพื่อปกป้องตัวคุณ เราจะดำเนินการตามคำขอในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการส่งคำขอของคุณมาถึงเรา และเราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอ โปรดทราบว่าคำขอดังกล่าวอาจไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ

 

การรักษาความปลอดภัย

 

Johnson & Johnson จะดำเนินมาตรการด้านการจัดการ มาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อ Johnson & Johnson ว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกให้ทำการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการดังกล่าวจะได้รับการประเมินความสามารถของพวกเขาในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อรับรองถึงการรักษาข้อมูลเป็นความลับและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล

 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบการส่งข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากคุณมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การติดต่อของคุณกับเรานั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ ติดต่อเรา ด้านล่าง

 

หากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาตให้ทำได้ Johnson & Johnson ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ในที่นี้ทั้งในส่วนของเราและบริษัทในเครือ และผู้รับจ้างของเราสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ ซึ่งอาจสูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผย แก้ไข หรือทำลายทิ้ง หรือไม่ได้รับการส่งมอบไปยัง Careers Sites ของเราภายในเวลาที่เหมาะสม

 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

 

Careers Sites อาจระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ (และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ) ความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือวิธีปฏิบัติของบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ดำเนินงานเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่ระบุลิงก์ไว้บน Careers Sites การมีลิงก์ใด ๆ ใน Careers Sites มิได้มีความหมายโดยนัยว่า Johnson & Johnson หรือบริษัทในเครือให้การรับรองเว็บไซต์หรือบริการที่ระบุลิงก์ดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ผู้สมัครอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อจะเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น

 

Johnson & Johnson เป็นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม ซึ่งหมายถึงว่า เราปฏิบัติต่อผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน Johnson & Johnson ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อคุณลักษณะที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ชาติกำเนิด ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อหรือหลักบัญญัติทางศาสนา อายุ ความพิการ สถานภาพสมรส สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึก หรือข้อมูลพันธุกรรมในส่วนใด ๆ ของการสรรหาพนักงาน

 

การประมวลผลอัตโนมัติ

 

สำหรับบทบาทหน้าที่บางอย่าง เราจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อช่วยเราในการประมวลผลและประเมินใบสมัคร เครื่องมือเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

เครื่องมือเหล่านี้จะเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมมาได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ โดยมีข้อกำหนดและคุณสมบัติเฉพาะของบทบาทหน้าที่เป้าหมาย เพื่อตั้งค่าสถานะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ขาดหายไปและกำหนดลำดับให้กับใบสมัครงานของคุณ จากนั้น อันดับเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการทบทวนใบสมัคร และเปิดให้สมาชิกฝ่ายสรรหาพนักงานสามารถมองเห็นได้โดยเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่นำมาพิจารณาว่าจะให้ผู้สมัครคนนี้เข้าสู่กระบวนการสรรหาพนักงานในขั้นต่อไปหรือไม่

 

 • ข้อกำหนดขั้นต่ำ: เราใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อระบุว่าคุณสามารถทำได้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตำแหน่งงานนี้หรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่คุณให้แก่เรา ตัวอย่างเช่น ถ้างานนี้กำหนดว่าต้องมีประสบการณ์สามปีในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือเหล่านี้จะวิเคราะห์การเลือกของคุณในแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่คุณส่งมาผ่านทาง Careers Sites และ/หรือข้อความและแบบแผนข้อความที่รวบรวมได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับใบสมัครของคุณเพื่อระบุว่าคุณมีประสบการณ์ในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ในบางกรณี เครื่องมืออัตโนมัติเหล่านี้อาจนำไปสู่การปฏิเสธใบสมัครของคุณ โดยที่สมาชิกฝ่ายสรรหาพนักงานของเราไม่ต้องทำการทบทวนเพิ่มเติมใด ๆ
 • การจัดลำดับของการจับคู่งาน: เราใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการกำหนดค่าอัตราร้อยละให้กับใบสมัครของคุณ ซึ่งประเมินว่าใบสมัครของคุณมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับข้อกำหนดของบทบาทหน้าที่เป้าหมาย เครื่องมือของเราจะพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ หลายประการในการกำหนดอัตราร้อยละเหล่านี้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละงาน ตัวอย่างเช่น สำหรับบางตำแหน่งงาน ประสบการณ์เชิงปฏิบัติในบางด้านอาจมีความสำคัญมากกว่าใบรับรอง ในขณะที่บางงานอาจเป็นในทางกลับกัน ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์นี้ เครื่องมืออัตโนมัติของเราสามารถจะให้ข้อมูลแก่พนักงานฝ่ายสรรหาพนักงานของ Johnson & Johnson เกี่ยวกับภาพรวมของบรรดาผู้สมัครที่อาจมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น พนักงาน Johnson & Johnson จะประเมินคำแนะนำเหล่านี้และนำผู้สมัครคนนั้น ๆ เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการสรรหาพนักงาน โดยเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานของเรา

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

 

Careers Sites จะช่วยให้คุณสามารถสมัครงานในทั่วโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากฟังก์ชันการสรรหาพนักงานทั่วโลกแบบรวมศูนย์ของ Johnson & Johnson

Careers Sites นี้ดำเนินงานจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณส่งมายัง Careers Sites หรือส่งถึงผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสรรหาบุคลากรของเรา จะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา และจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ หากเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือใด ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นเนื่องจากบริษัทดังกล่าวอาจเป็นนายจ้างของคุณในอนาคต บริษัทในเครือนั้นจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้ การจ้างงานใด ๆ หรือการตัดสินใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานจะดำเนินการโดยบริษัทในเครือที่เป็นผู้ว่าจ้างโดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เป็นสถานที่ทำงานของตำแหน่งงานนั้น ๆ

 

เกี่ยวกับเด็ก ๆ

 

Careers Sitesไม่ได้มีขึ้นสำหรับผู้เยาว์ในเขตอำนาจตามกฎหมายใด ๆ โปรดทราบว่าคุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศของคุณ เพื่อดำเนินการต่อในกระบวนการคัดเลือกพนักงาน

 

บุคลากรในปัจจุบันของ JOHNSON & JOHNSON

 

หากปัจจุบันคุณทำงานให้แก่ Johnson & Johnson หรือบริษัทในเครือของเรา คุณต้องมีสิทธิที่จะสมัครงานในตำแหน่งงานอื่นภายใน Johnson & Johnson จึงจะสามารถใช้ Careers Sites หากคุณยอมรับตำแหน่งงานดังกล่าว โปรแกรมสวัสดิการและนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไป โปรดปรึกษาผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการมีสิทธิของคุณในการสมัครงานในตำแหน่งใหม่ โปรแกรมสวัสดิการ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มีผลกับตำแหน่งงานนั้น

Careers Sitesไม่ได้มีขึ้นเพื่อจัดสรรให้แก่หรือใช้งานโดยบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในเขตอำนาจตามกฎหมายหรือประเทศใด ๆ ที่การจัดสรรหรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของท้องถิ่น

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อเพื่อรับมือกับการพัฒนาในอนาคตของ Johnson & Johnson, Careers Sites หรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอุตสาหกรรมหรือแนวโน้มทางกฎหมาย ข้อความ “ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายนี้จะระบุว่านโยบายนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราโพสต์นโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขลงใน Careers Sites

 

ติดต่อเรา

 

หากคุณมีคำถามหรือคำขอใด ๆ โปรดติดต่อเราได้เสมอที่ http://www.careers.jnj.com/contactus-faq

 

เนื่องจากการสื่อสารทางอีเมลอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นโปรดอย่าแจ้งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนลงในอีเมลของคุณที่ส่งถึงเรา

 


 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบางเขตอำนาจตามกฎหมาย

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแอฟริกา

 

เคนยา

 

“ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” จะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยถึงเชื้อชาติ สุขภาพ สถานะ ชาติกำเนิดและสังคม ความรู้สึกผิดชอบ ความเชื่อ ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ รายละเอียดทรัพย์สิน สถานภาพสมรส รายละเอียดครอบครัวของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อบุตร บิดามารดา คู่สมรสหรือสามีภรรยา เพศหรือรสนิยมทางเพศของคุณ

 

ไนจีเรีย

 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไนจีเรีย คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่: PrivacyRelatedRequestsNG@its.jnj.com. คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Technology Development Agency) ได้

 

แอฟริกาใต้

 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแอฟริกาใต้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ emeaprivacy@its.jnj.com คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลของแอฟริกาใต้ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ inforeg@justice.gov.za

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับทวีปอเมริกา

 

บราซิล

 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบราซิล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลได้ที่ Privacidade_Brasil@its.jnj.com คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gov.br/anpd/pt-br

 

แคนาดา

 

เรายังอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากคุณ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

 

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น เรายังอาจรวบรวมหมายเลขที่คล้ายกับหมายเลขประกันสังคมด้วย

 

โคลอมเบีย

 

หากคุณต้องการจะแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของโคลอมเบีย คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ Johnson & Johnson ได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ของนโยบายนี้

 

คอสตาริกา

 

หากคุณต้องการจะแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคอสตาริกา คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ Johnson & Johnson ได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ของนโยบายนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes -Prodhab-) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.prodhab.go.cr

 

เม็กซิโก

 

หากคุณต้องการจะแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเม็กซิโก คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ Johnson & Johnson ได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ของนโยบายนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ (Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ home.inai.org.mx

 

ปานามา

 

หากคุณต้องการจะแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของปานามา คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ Johnson & Johnson ได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ของนโยบายนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información – ANTAI) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.antai.gob.pa

 

เปรู

 

หากคุณต้องการจะแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเปรู คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ Johnson & Johnson ได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ของนโยบายนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ (Autoridad de Protección de Datos Personales) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gob.pe/anpd

 

อุรุกวัย

 

หากคุณต้องการจะแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของอุรุกวัย คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ Johnson & Johnson ได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ของนโยบายนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

ออสเตรเลีย

 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Johnson & Johnson หรือหากคุณเชื่อว่า Johnson & Johnson ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลีย คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Johnson & Johnson ได้ที่ RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com

 

จีน

 

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้ว เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณโดยเป็นไปตามฐานกฎหมายที่ระบุไว้ในกฎหมายของประเทศจีน

 

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่หากมีการละเมิดหรือนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย อาจนำไปสู่การละเมิดศักดิ์ศรีของคุณหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของตัวคุณหรือทรัพย์สินของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ข้อมูลชีวภาพ ความเชื่อทางศาสนา อัตลักษณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้อมูลด้านสุขภาพ บัญชีการเงิน และอื่น ๆ

 

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นหรือเก็บรวบรวมภายในเขตพื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่ จะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บภายในจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในตารางด้านบน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อสมาชิกของบริษัทในเครือของ Johnson & Johnson Family of Companies (หากต้องการทราบรายชื่อบริษัทในเครือที่เป็นข้อมูลล่าสุด โปรดไปที่ https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings) และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ นอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสหรัฐอเมริกา ประเทศต่าง ๆ ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ Johnson & Johnson เพื่อดำเนินการให้มั่นใจ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีความปลอดภัยในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล และจะกำหนดให้ผู้รับข้อมูลต้องมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยการตกลงกันด้วยสัญญาหรือด้วยวิธีการอื่น หากต้องการขอเข้าถึงและขอสิทธิอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อผู้รับในต่างประเทศ โปรดส่งคำขอถึงเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา ข้างต้น

 

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา

 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ chinaprivacy@its.jnj.com หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ ติดต่อเรา

 

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ ในนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำจำกัดความ (เช่น ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) ให้ยึดตามกฎหมายการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการดำเนินการ และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ของจีนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

 

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลข้ามประเทศออกไปนอกจีนแผ่นดินใหญ่ จะดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

อินเดีย

 

คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ของเราได้ที่ JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com

 

ญี่ปุ่น

 

เราจะใช้เฉพาะ “หมายเลขประจำตัว” ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2 ย่อหน้าที่ 7 ของกฎหมายว่าด้วยการใช้ตัวเลขเพื่อระบุตัวบุคคลในวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (กฎหมายฉบับที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2013) ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

เกาหลีใต้

 

เมื่อเราทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการในลักษณะที่ไม่สามารถอ่านหรือนำไปปะติดปะต่อขึ้นใหม่ได้

 

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Johnson & Johnson ได้ที่ RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com

 

ไทย

 

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณเห็นว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลได้ที่ ThailandPrivacy@its.jnj.com หรือคุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลประจำประเทศไทยได้

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับยุโรป

 

เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

 

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่นอก EEA มีบางประเทศในบรรดาประเทศเหล่านี้ที่คณะกรรมาธิการยุโรปยอมรับว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมเพียงพอตามมาตรฐานของ EEA (ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดได้ที่ http://europa.eu) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก EEA ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีการคุ้มครองข้อมูลไม่เหมาะสมเพียงพอตามมาตรฐาน เราได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันที่เพียงพอ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่ emeaprivacy@its.jnj.com นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัย คุณสามารถค้นหารายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ที่ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm หรือใช้ฟังก์ชันค้นหาในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป

 

สำนักงานในเครือในท้องถิ่นของ Johnson & Johnson ที่ว่าจ้างคุณในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ Johnson & Johnson Services, Inc. ยังเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแบ่งปันในบรรดาบริษัทในเครือของ Johnson & Johnson

 

สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป บริษัทในเครือของ Johnson & Johnson ที่ทำการว่าจ้างบุคคลนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยตัวแทนของ Johnson & Johnson Services, Inc. ประจำสหภาพยุโรป สำหรับการติดประกาศรับสมัครงานที่ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทที่ว่าจ้าง (เช่น ในประกาศรับสมัครงานที่รับพิจารณาผู้สมัครจากหลายประเทศ) ทาง JNJ Global Business Services s.r.o., ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Walterovo namesti 329/1, Jinonice, 158 00 Prague, Czech Republic ได้รับการแต่งตั้งโดยตัวแทนของ Johnson & Johnson Services, Inc. ประจำสหภาพยุโรป และคุณสามารถติดต่อได้ผ่านทาง emeaprivacy@its.jnj.com

 

สวิตเซอร์แลนด์

 

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่นอกสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเรามีบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการ ข้อมูลของคุณจึงอาจได้รับการประมวลทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น มีแค่บางกรณีเท่านั้นที่จะมีการประมวลในประเทศอื่น ๆ ประเทศดังกล่าวอาจมีกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลที่ต่างจากสวิตเซอร์แลนด์ บางประเทศนอกสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ แต่บางประเทศก็ยังไม่มี สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ (เช่น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และอินเดีย เป็นต้น) เราขอรับรองให้มั่นใจว่าเรามีการใช้มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับจะผูกพันตามข้อสัญญามาตรฐานที่มีการแก้ไขแล้วของคณะกรรมาธิการยุโรป (รวมถึงการปรับเปลี่ยนและการเพิ่มเติมข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อการใช้งานภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์) เพื่อให้สามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างเหมาะสม

 

สำนักงานในเครือในท้องถิ่นของ Johnson & Johnson ที่ว่าจ้างคุณในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ Johnson & Johnson Services, Inc. ยังเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแบ่งปันในบรรดาบริษัทในเครือของ Johnson & Johnson

 

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ emeaprivacy@its.jnj.com หากมีข้อกังวลด้านการคุ้มครองข้อมูล

 

ตุรกี

 

เราจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณในการเก็บรวบรวม ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นเหตุผลอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางข้างต้น หรือหากจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

 

เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือปกปิดชื่อ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในตุรกี โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของตุรกีและกฎหมายของตุรกีที่ใช้บังคับ

 

สหราชอาณาจักร (UK)

 

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร มีบางประเทศที่สหราชอาณาจักรยอมรับว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมเพียงพอตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรจะอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง EEA และประเทศใด ๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปลงความเห็นว่ามีการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 (ดูรายชื่อประเทศทั้งหมดได้ที่ http://europa.eu) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีการปกป้องข้อมูลในระดับที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ เราได้จัดเตรียมมาตรการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถขอรับสำเนามาตรการเหล่านี้ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่ emeaprivacy@its.jnj.com นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Commissioner’s Office, ICO) ในสหราชอาณาจักรได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICO ได้ที่ https://ico.org.uk