Johnson & Johnson
Ana içerik bölümüne gidin.Hoş Geldiniz. Giriş yapmadınız. Oturum Aç Ana içerik bölümünün başı. Yazdırılabilir Format Eylem tamamlanamıyor. Tarayıcınızda tanımlama bilgileri etkin değil. Lütfen tarayıcı tercihlerinizde tanımlama bilgilerini etkinleştirin ve devam etmek için tarayıcınızı yenileyin. 

Gizlilik Anlaşması 

Dil seçin 

Johnson & Johnson Kariyer Gizlilik Politikası

 

Son Güncelleme: [Eylül 11, 2023]

 

 

Johnson & Johnson, gizliliğinize değer verir ve kişisel bilgilerinizi sorumlu şekilde yönetmeyi, kullanmayı ve korumayı taahhüt eder. Bu Kariyer Gizlilik Politikası (“Politika”), Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Johnson & Johnson Services, Inc. veya Johnson & Johnson Grup Şirketlerinin diğer iştiraklerinin (bu Politika içerisinde topluca “Johnson & Johnson” veya “biz” olarak anılacaktır) Johnson & Johnson’a yaptığınız iş başvurusu ve Johnson & Johnson’da gelecekteki kariyer fırsatlarınız ile bağlantılı olarak çevrimiçi veya çevrim dışı olarak hakkınızda topladığı bilgilerle ilgili uygulamalarımızı açıklamaktadır. Bu Politika’ya erişebileceğiniz web sitesi sayfaları, işbu Politika’da topluca “Kariyer Siteleri” olarak anılmaktadır.

 

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

 

Sağladığınız Bilgiler

 

Johnson & Johnson’da iş başvurunuz, iletişimleriniz ve gelecekteki kariyer fırsatlarınız ile bağlantılı olarak sizden kişisel bilgiler toplarız.

 

Topladığımız bilgiler arasında şunlar yer alır:

 

 • İletişim Bilgileri: ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri
 • Başvuru Materyalleri: CV, özgeçmiş ve kapak yazısı
 • Deneyim: önceki iş deneyimleri, mesleki tecrübe ve diğer ilgili deneyimler
 • Eğitim: eğitim seviyesi, türü, ihtisas alanı, derecesi, diploması, sertifikaları ve kurumları
 • İlgilenilen Pozisyon: ilgilendiğiniz pozisyonlar, görevler ve fırsatlar ile varsa size teklif edilen pozisyon
 • Beceriler: bilgi birikimi, beceriler, yabancı diller ve diğer yetkinlikler
 • Sertifikalar: sahip olduğunuz mesleki lisanslar, işle ilgili diğer lisanslar, izinler ve sertifikalar
 • Referans Bilgileri: kişisel ve işle ilgili referanslara ait olarak verdiğiniz bilgiler
 • Çevrimiçi Hesap Bilgileri: Kariyer Sitelerine erişmek için kullanıcı adı ve parola, uygulama tanımlayıcıları, internet protokolü (IP) adresi ve otomatik olarak toplanabilecek cihaz tanımlayıcıları
 • İletişim Tercihleri: tercih edilen iletişim yöntemi ve dili
 • Etkinlik Bilgileri: beslenme kısıtlamaları, seyahat ve konaklama bilgileri, tesislerimizden birine fiziksel erişim için istenen resmi kimlik belgesi ve belirli bir işe alım görüşmesi, toplantı veya diğer etkinlik ile ilgili ayrıntılar
 • Çalışma İzni: Çalışma izni durumu ve ilgili vize veya diğer göçmenlik bilgileri
 • Çatışma Kontrolü Bilgileri: Yalnızca son elemeye kalan adaylarla ilgili olarak talep edildiğinde J&J dışındaki şirketlerle kişisel ilişkiler ve harici yönetim kurulu üyelikleri, atamalar, roller ile ilgili bilgiler ve Johnson & Johnson ile olası bir çıkar çatışması oluşturabilecek diğer bilgiler
 • Diğer Bilgiler: Bize sağlamayı tercih ettiğiniz diğer bilgiler (ör. istihdam tercihleri, taşınmaya isteklilik, güncel maaş, istenen maaş, ödüller veya mesleki üyelikler)

 

Yürürlükteki kanunun izin verdiği şekilde, eşit istihdam fırsatlarının takibi için ırkınız/etnik kökeniniz, cinsiyetiniz ve engellilik durumunuz (“Çeşitlilik Bilgileri”) hakkında sorular sorabiliriz. Ayrıca, yürürlükteki kanunun izin verdiği durumlarda, koşullu bir istihdam teklifinin ardından sabıka kaydı (“Adli Sicil Kaydı”) isteyebiliriz. Özel olarak talep edilmesi veya yasal olarak zorunlu olması dışında, yürürlükteki kanunlar kapsamında hassas bilgi olarak nitelendirilebilecek bilgileri başvurunuzda göndermekten kaçınmanızı rica ederiz. Hassas bilgiler arasında ırk, din, etnik köken, uyruk veya ulusal köken, yaş, cinsel kimlik, cinsel yaşam veya uygulamalar ya da cinsel yönelim, medeni durum, tıbbi veya sağlıkla ilgili bilgiler (engellilik durumu dâhil), genetik ya da biyometrik bilgiler, biyometrik şablonlar, siyasi veya felsefi inançlar, siyasi parti veya sendika üyeliği, eski askerlik durumu, özgeçmiş kontrolü bilgileri, sabıka kaydı veya diğer adli ya da idari işlemlerle ilgili bilgiler gibi adli veriler yer alır.

 

Johnson & Johnson Kariyer Siteleri aracılığıyla gönderdiğiniz veya Yetenek İşe Alım partnerimizle başka bir şekilde paylaştığınız her türlü bilgi doğru ve eksiksiz olmalı ve yanıltıcı olmamalıdır. Kasıtlı olarak yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi gönderilmesi, başvuru sürecinde başvurunuzun reddedilmesiyle veya Johnson & Johnson’da işe alındıktan sonra fark edilmesi durumunda işinize derhal son verilmesi dâhil olmak üzere disiplin işlemiyle sonuçlanabilir. Ayrıca gönderdiğiniz bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdur.

 

Başvurunuzda bir referansın veya başka bir kişinin kişisel bilgilerini bize sağlarsanız, bu bilgileri bize sağlamadan önce ilgili kişinin iznini almak sizin sorumluluğunuzdur. Başka bir kişinin kişisel bilgilerini vererek, bu onayı aldığınızı teyit etmiş olursunuz.

 

Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler


Johnson & Johnson, yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçüde ve/veya sizin rızanızla, başvurunuzla ilişkili özgeçmiş kontrolü amacıyla diğer kaynaklardan sizinle ilgili bilgiler alacaktır.

 

Bu diğer kaynaklar arasında şunlar yer alabilir:

 

 • Referanslar: verilen referanslardan ve önceki işverenlerden iş deneyimi, eğitim, beceriler ve karakter hakkında alınan bilgiler ve diğer bilgiler (yazılı veya telefon görüşmesi yoluyla)
 • Eğitim Kayıtları: ders listesi, diplomalar, dereceler veya sertifikalar ve gittiğiniz eğitim veya meslek kurumlarından katılım veya doğrulama mektupları
 • Kimlik bilgileri: kimlik bilgileri, belgelendirme ve uzaklaştırma durumu

 

 

BU BİLGİLERİ NEDEN TOPLUYORUZ?

 

Aşağıdaki nedenlerden bir veya daha fazlası için sizinle ilgili bilgileri toplar ve işleriz:

 

 • Bu bilgileri bize gönüllü olarak sağlayıp işlememize izin verdiğiniz için.
 • İşe giriş öncesinde talebiniz üzerine adaylığınızla ilgili adımlarda bu bilgiler gerekli olduğu için.
 • Bu bilgiler bizim için özel bir öneme sahip olduğu ve bunları işlemek için kanunlara göre belirli bir meşru menfaatimiz olduğu için.
 • Yasal bir yükümlülüğe uymak için veya
 • Herhangi bir kişinin hayati çıkarlarını korumak gerektiğinde.

 

Veri toplama veya işleme alma sizin izninize tabi olduğundan, “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen şekilde bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde izninizi geri çekebilirsiniz.

 

Aşağıdaki tablo, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız ve söz konusu bir kullanım için yasal dayanaklar hakkında daha ayrıntılı bilgiler içermektedir.

 

Amaç

Kullanım Açıklaması

Belirli Kişisel Bilgilerin Toplanması

Yasal Dayanak

Başvurunun Değerlendirilmesi

İlgili rol ve iş fırsatlarına uygunluğu değerlendirmek.

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; Deneyim; Eğitim; İlgilenilen Pozisyon; Beceriler; Sertifikalar; Referans Bilgileri; Referanslar; Eğitim Bilgileri; Kimlik Bilgileri; Çalışma İzni ve Diğer Bilgiler.

Sizinle olası sözleşme ilişkimizi yönetmek.

Başvuruyu İşleme Alma ve İşe Alım

Kariyer Sitelerine erişimi sağlamak; başvuru gönderimini, iletimini ve başvuruların verimli şekilde işlenmesini kolaylaştırmak; varsa seyahat ve yemekler dâhil olmak üzere mülakatları ve işe alım etkinliklerini gerçekleştirmek.

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; İlgilenilen Pozisyon; Referans Bilgileri; Kimlik Bilgileri; Çevrim İçi Hesap Bilgileri; İletişim Tercihleri ve Etkinlik Bilgileri.

Sizinle olası sözleşme ilişkimizi yönetmek.

 

Görüşmeler için yüz yüze toplantılar gerçekleştirmek gibi meşru çıkarlarımıza dayalıdır.

İletişim ve Güncellemeler

Sorularınıza yanıt vermek ve başvurunuz hakkında sizinle iletişime geçmek.

 

Kariyer Siteleri ile hüküm ve koşullarımızdaki değişiklikler hakkında size bilgi göndermek.

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; İlgilenilen Pozisyon; Çevrimiçi Hesap Bilgileri; İletişim Tercihleri ve Diğer Bilgiler (örneğin talebinizle ilgili belirli bilgiler).

Sizinle olası sözleşme ilişkimizi yönetmek.

Referanslar

Aday uygunluğunuz hakkında ek bilgi edinmek için referans verdiğiniz kişilerle iletişime geçmek.

Referans Bilgileri ve Referanslar.

Sizinle olası sözleşme ilişkimizi yönetmek.

Başvuru Doğrulamaları ve Geçmiş Kontrolleri

Size bir pozisyon teklif etmemiz veya teklif etme niyetinde olmamız halinde ve görevin gerektirdiği şekilde, referanslarla iletişime geçerek, eğitim, deneyim, çalışma izni ve vasıflar gibi başvuru bilgilerinin doğruluğunu teyit etme ve bazı ülkelerde adli sicil kaydının alınması için doğrulama ve geçmiş kontrolleri yapmak.

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; Deneyim; Eğitim; Sertifikalar; İlgilenilen Pozisyon; Referans Bilgileri; Referanslar; Kimlik Bilgileri; Eğitim Kayıtları; Çalışma İzni; Diğer Bilgiler ve Adli Kayıtlar.

Sizinle olası sözleşme ilişkimizi yönetmek.

 

Uygulanabildiği yerlerde yasal yükümlülüklerimize uymak.

 

Başvurunuzun doğruluğunu tespit etmek ve güvenli bir çalışma ortamını yaratmak gibi meşru çıkarlarımıza dayalıdır.

 

Onayınıza bağlıdır.

İlk İşe Giriş

Sizi işe alırsak, kişisel bilgilerinizi insan kaynaklarımıza ve BT sistemlerimize kaydeder, bu verileri işe alım sürecini yönetmek için kullanırız. Söz konusu bilgiler çalışan dosyanızın bir parçası olabilir ve istihdamla ilgili diğer amaçlar için kullanılabilir.

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; Deneyim; Eğitim; İlgilenilen Pozisyon; Beceriler; Sertifikalar; Eğitim Bilgileri; Çalışma İzni; Kimlik Bilgileri; Çevrimiçi Hesap Bilgileri ve İletişim Tercihleri.

Sizinle sözleşme ilişkimizi yönetmek.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Yürürlükteki ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uyulması dâhil olmak üzere, işe alım süreçlerinde fırsat eşitliğini takip ve teşvik etme.

Çeşitlilik Bilgileri; İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; Deneyim; Eğitim; İlgilenilen Pozisyon; Beceriler ve Sertifikalar.

Uygulanabildiği yerlerde yasal yükümlülüklerimize uymak.

 

Onayınıza bağlıdır.

Uyum

Şirket içindeki süreçlerimizin amaçlandığı gibi yürütüldüğünü doğrulamak için denetimler yapmak, olası çıkar çatışmalarını tespit etmek ve buna göre riskleri yönetmek ve azaltmak dâhil olmak üzere yasal, düzenleyici veya sözleşmeye dayalı gerekliliklere uymak.

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; Deneyim; Eğitim; İlgilenilen Pozisyon; Beceriler; Sertifikalar; Referans Bilgileri; Referanslar; Kimlik Bilgileri; Eğitim Bilgileri; Çalışma İzni; J&J dışındaki şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri; sağlık çalışanları, kamu görevlileri, üçüncü taraf aracılar, rakipler, tedarikçiler vb. taraflarla yakın kişisel ilişkiler gibi çıkar çatışması riski oluşturabilecek yakın kişisel ilişkiler; Randevular, çıkar çatışması riski oluşturabilecek roller ve diğer bilgiler; Diğer Bilgiler.

Yasal yükümlülüklerimize uymak.

 

Şirket iç politikalarımıza uymak gibi meşru çıkarlarımıza dayalıdır.

İşe Alım Süreçlerini İyileştirme

Analitik ve toplu raporlama dâhil işe alım süreçlerimizi daha etkili, verimli ve ilgi çekici hale getirmek amacıyla fırsatları belirleme ve değişiklikleri uygulamak.

 

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; Deneyim; Eğitim; İlgilenilen Pozisyon; Beceriler; Sertifikalar; Referans Bilgileri; Çalışma İzni; Çevrimiçi Hesap Bilgileri; İletişim Tercihleri; Etkinlik Bilgileri ve Diğer Bilgiler.

Kariyer Sitelerimizdeki iş ilanlarında ve diğer materyallerde gezinmeyi mümkün kılmak gibi meşru çıkarlarımıza dayalıdır.

Gelecekteki Fırsatlar

İlginizi çekebilecek diğer iş fırsatlarını belirlemek için kullanılabilecek şekilde, yeteneklerinize ve niteliklerinize dayanarak hakkınızda bir profil oluşturmak.

İletişim Bilgileri; Deneyim; Eğitim; İlgilenilen Pozisyon; Beceriler; Sertifikalar; Referans Bilgileri; Çalışma İzni; Çevrimiçi Hesap Bilgileri; İletişim Tercihleri; Etkinlik Bilgileri ve Diğer Bilgiler.

Onayınıza tabidir.

Genel İşletme Faaliyetleri

Şirket içi eğitim, dolandırıcılığı izleme ve önleme, siber saldırıları tespit etme ve önleme gibi şirket içi meşru iş faaliyetlerini yürütmek.

İletişim Bilgileri; Başvuru Materyalleri; Deneyim; Eğitim; İlgilenilen Pozisyon; Beceriler; Sertifikalar; Referans Bilgileri; Çalışma İzni; Çevrimiçi Hesap Bilgileri; İletişim Tercihleri; Etkinlik Bilgileri; Kimlik Bilgileri ve Diğer Bilgiler.

İşe alım personelimizi başvuruları değerlendirme konusunda eğitmek gibi meşru çıkarlarımıza dayalıdır.

 

Onayınız sonrasında hakkınızdaki bilgiler kariyer sistemlerimize veya veri tabanlarımıza eklenir ve başvuruda bulunduğunuz pozisyon dışında Johnson & Johnson ve iştiraklerindeki fırsatlar için de değerlendirilmeniz amacıyla aşağıda belirtildiği şekilde saklanabilir ve kullanılabilir. İhtiyaçlarımıza ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek diğer fırsatlar hakkında sizinle e-posta veya telefon yoluyla iletişime geçebiliriz. Ayrıca, size ilginizi çekebilecek, yetenek işe alım ile ilgili genel bilgilendirmeler de gönderebiliriz.

 

Sizi işe almamız durumunda, başvurunuzla ilgili olarak topladığımız kişisel bilgiler, insan kaynakları sistemimize eklenebilir ve yeni işe alım sürecini yönetmek için kullanılabilir. Söz konusu bilgiler çalışan dosyanızın bir parçası olabilir ve istihdamla ilgili diğer amaçlar için kullanılabilir.

 

Kariyer Siteleri üzerinden veya Yetenek İşe Alım uzmanlarımıza kişisel bilgilerinizi sağlamanızda gönüllülük esastır, ancak bu bilgileri sağlamanız işe alım süreci için gereklidir. Yürürlükteki kanun doğrultusunda yeterli bilgileri sağlamamanız durumunda, ilgili Johnson & Johnson şirketi işe alım sürecinde başvurunuzu değerlendirmeye almayabilir veya işe alınmanız halinde ileriki terfi, transfer veya yer değişiklikleri olasılıklarını değerlendiremeyebilir.

 

BİLGİLERİN İFŞASI VE AKTARIMI

 

Johnson & Johnson, adayların kişisel bilgilerini, belirli bir pozisyon için aday değerlendirilme sürecine dâhil olan iştirakleri ile paylaşır. Johnson & Johnson, her kuruluş tarafından aktarılan ve kullanılan kişisel bilgilerden sorumlu olmaya devam edecektir. İştiraklerimizin listesini ve konumlarını şu bağlantıda bulabilirsiniz: https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings

 

Söz konusu kişisel bilgilere erişimi, işe alım, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri departmanlarında ve başvurduğunuz veya ileride ilginizi çekebilecek pozisyondan sorumlu olan veya işe alım sürecine başka şekillerde dahil olan departmanda görevli personel dâhil olmak üzere, yalnızca bu Politika’da tanımlanan amaçlarla bilgileri bilmesi gereken personel ile sınırlayacağız. Johnson & Johnson, Kariyer Sitelerini barındırma ve işletme, işe alım yardımı ve özgeçmiş kontrolü işlemi gibi bize sağladığı hizmetleri sunmak için onaylanmış üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla da kişisel bilgileri paylaşır.

 

Kişisel bilgilerinizin bize ifşası kapsamında, kişisel verileriniz Amerika Birleşik Devletleri’ne veya bizim ya da hizmet sağlayıcılarımızın faaliyet gösterdiği başka ülkelere aktarılabilir. Diğer ülkelere aktarımlar ile ilgili olarak bilgilerinizi korumak amacıyla gerekli önlemleri aldık.

 

BİLGİLERİN DİĞER AMAÇLARLA KULLANIMI VE İFŞASI

 

Gerektiğinde veya uygun olduğunda, özellikle yasal bir yükümlülüğümüz ya da meşru çıkarımız olması durumunda da kişisel bilgilerinizi kullanır ve ifşa ederiz:

 

 • Yürürlükteki kanuna uyumluluk sağlamak için.
  • Bu, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kanunları da kapsayabilir.
 • Kamu ve devlet yetkililerinin taleplerine yanıt vermek için.
  • Bu, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yetkilileri de kapsayabilir.
 • Emniyet güçleriyle işbirliği yapmak için.
  • Örneğin, resmi talep veya mahkeme kararı aldığımızda.
 • Diğer yasal nedenler için.
  • Hüküm ve koşullarımızı uygulamak için.
  • Yetkili hukuk mahkemelerinden gelen mahkeme celplerine veya diğer adli kararlara yanıt vermek için ve
  • Bizim ve/veya iştiraklerimizin, sizin veya diğerlerinin haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya malını korumak için.
 • Bir satış işlemi veya ticari işlem ile bağlantılı olarak.
  • Yeniden yapılanma, şirket birleşmesi, şirket satışı, ortak girişim, temlik, devir veya işletmemizin, varlıklarımızın veya stokumuzun tamamının ya da bir kısmının yer değiştirmesi durumunda (iflas veya benzer durumlar dâhil) kişisel bilgilerinizi üçüncü bir tarafa ifşa etmeye veya aktarmaya yasal olarak hakkımız vardır.

 

VERİ SAKLAMA

 

Bu Politika’da ana hatları ile verilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca kişisel bilgilerinizi muhafaza edeceğiz. Veri saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan ölçütler şunlardan birini veya daha fazlasını içerebilir: (a) sizinle devam eden bir ilişkimiz olduğu sürece; (b) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük uyarınca ve (c) yasal konumunuz çerçevesinde önerildiği sürece (ör. yürürlükteki zamanaşımı kanunları, hukuk davaları, denetimler veya düzenleyici soruşturmalar ile ilgili olarak). Johnson & Johnson’ın Kurumsal Saklama Takvimi, dünya genelinde kanunlara ve yönetmeliklere uyumluluk sağlanmasını mümkün kılarken, yerel ve ülkeye özgü gereksinimlerin de karşılanmasını sağlar.

 

Yürürlükteki kanun veya düzenleyici yükümlülüklere tabi olarak aktif olmayan hesaplar için kişisel bilgileri veri tabanımızdan kaldırabiliriz. Bununla birlikte, Johnson & Johnson kişisel bilgilerinizi (CV/özgeçmişiniz dâhil) herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden belirtmeden veri tabanımızdan silebilir. Bu nedenle, lütfen bize sunduğunuz kişisel bilgilerin bir kopyasını kendiniz saklayınız.

 

PASİF BİLGİ TOPLAMA: ÇEREZLER VE BENZER TEKNOLOJİLER

 

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız, siz Kariyer Sitelerinde gezinirken belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Kariyer Sitelerinde sayfanın alt bilgi kısmında çerez teknolojilerinin (ve benzeri teknolojilerin) kullanımını ayrıntılı şekilde açıklayan Çerez Bildirimi veya Çerez Politikası yer alır. Çerez Bildirimi veya Politikası, varsa bu teknolojilere nasıl onay verebileceğiniz hakkındaki bilgileri içerir.

 

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız aşağıdaki yollarla da otomatik olarak bilgi toplayıp kullanabiliriz:

 

 • Tarayıcınız aracılığıyla: Çoğu tarayıcı Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresiniz, bilgisayarınızın türü (Windows veya Mac), ekran çözünürlüğünüz, işletim sisteminizin adı ve sürümü, internet tarayıcınızın türü ve sürümü gibi belirli bilgileri toplar. Web sitesine mobil cihaz üzerinden erişirseniz, cihazınızın türü ve kimliği gibi benzer bilgileri de toplayabiliriz. Bu bilgileri, web sitesi fonksiyonlarının düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için kullanırız.
 • IP adresi: IP adresiniz, İnternet Hizmet Sağlayıcınız tarafından otomatik olarak bilgisayarınıza atanan bir sayıdır. Kullanıcı, bir Kariyer Sitesini her ziyaret ettiğinde IP adresi otomatik olarak tespit edilir ve sunucu günlüğü dosyalarımıza, ziyaret saati ve ziyaret edilen sayfalarla birlikte kaydedilir. IP adreslerinin toplanması standart bir uygulama olup, çoğu çevrimiçi hizmet tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. IP adreslerini hizmet kullanımı düzeylerini hesaplama, sunucu sorunlarını tespit etme ve web sitesini yönetme gibi amaçlarla kullanırız. IP adresinizden yaklaşık konumunuzu da çıkarabiliriz.
 • Cihaz Bilgileri: Hizmeti nasıl kullandığınızı anlamak için mobil cihazınızla ilgili benzersiz cihaz kimliği gibi bilgileri toplayabiliriz.

 

TERCİHLER VE ERİŞİM

 

Kariyer Sitelerine kaydolursanız, Kariyer Sitelerinde oturum açıp hesap bilgilerinizi uygun şekilde güncelleyerek orada depolanan kişisel bilgilerinize erişebilir, bu bilgileri gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz. Güncellenen profil, ileride hesabınızı çevrimiçi kullanarak bir başka işe başvurduğunuzda varsayılan olarak kullanılır. Belirli bir pozisyon için değerlendirilmek üzere önceden gönderdiğiniz kişisel bilgileri değiştirmek için lütfen profilinizi güncelleyin ve o pozisyon için başvurunuzu yeniden gönderin. Değişiklik veya yanlışlık olması durumunda kişisel bilgilerinizi hemen güncellemenizi öneririz.

 

Yürürlükteki kanunlar izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizi gözden geçirmeyi, bunları erişmeyi, düzeltmeyi, güncellemeyi, kısıtlamayı, gizlemeyi veya silmeyi talep edebilir; kişisel bilgilerinizi kullanmaya son vermemizi talep edebilir ya da kişisel bilgilerinizin bir kopyasını veya taşınmasını talep edebilirsiniz.

 

Bir gizlilik talebi göndermek isterseniz lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:


• Herhangi bir ülkedeki Johnson & Johnson Family of Companies’de açık bir iş ilanına başvurduysanız lütfen buraya tıklayın.
• Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Consumer Companies’de açık bir iş ilanına başvurduysanız lütfen buraya tıklayın.
• Diğer ülkelerde bulunan Consumer Companies’de açık bir iş ilanına başvurduysanız lütfen “Bize Ulaşın” formunu kullanın (“Diğer” Talep Türünü seçin ve mesaj alanında talebinizi belirtin).
• Herhangi bir ülkede Johnson & Johnson Family of Companies çalışanıysanız lütfen talebinizi AskGS üzerinden iletin.

 

Sizi korumak amacıyla, yalnızca bize talebinizi göndermek için kullandığınız e-posta adresiyle ilişkili bilgilere yönelik talepleri uygularız ve talebinizi işlemeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Lütfen belirli kişisel bilgilerin, verilerin korunması kanunu veya diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda söz konusu taleplerden muaf olabileceğini dikkate alınız.

 

GÜVENLİK

 

Johnson & Johnson, yürürlükteki gizlilik ve veri güvenliği kanunları ve yönetmelikleri ile tutarlı şekilde kişisel bilgileri korumak için uygun idari, fiziksel ve teknik önlemleri uygulayacaktır. Johnson & Johnson, kişisel bilgileri depolamak veya işleme almak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıyı görevlendirdiğinde, kişisel bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü güvence altına almak için söz konusu sağlayıcının endüstri standardı güvenlik önlemlerini sağlayıp sağlayamadığı değerlendirilecektir.

 

İnternet veya veri depolama sistemi üzerinden veri iletimlerinin %100 güvenli olacağı maalesef garanti edilemez. Bizimle etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmak için nedeniniz varsa, lütfen aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümünde belirtildiği şekilde derhal bizi bilgilendiriniz.

 

Johnson & Johnson, yerel kanunların izin verdiği ölçüde, başvurunuzla bağlantılı olarak topladığımız ve kaybedilen, kötüye kullanılan, yasa dışı olarak erişilen, ifşa edilen, değiştirilen, tahrip edilen veya Kariyer Sitelerimize zamanında teslim edilmeyen kişisel bilgiler için kendisi, iştirakleri ve yüklenicileri için her türlü yükümlülüğü reddeder.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

 

Kariyer Siteleri başka sitelere bağlantılar içerebilir. Bu Politika, Kariyer Sitelerinin bağlantı verdiği web sitelerini veya hizmetleri işleten üçüncü taraflar dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın gizliliğini, bilgisini veya diğer uygulamalarını kapsamamaktadır ve bu hususlara ilişkin herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kariyer Sitelerinde bir bağlantının yer alması, bağlantısı verilen site veya hizmetin Johnson & Johnson ya da iştiraklerimiz tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Adayların bu sitelere erişirken bu sitelerin gizlilik ilkelerini veya kullanım koşullarını okuması önerilir.

 

Johnson & Johnson fırsat eşitliği sağlayan bir işverendir, diğer bir deyişle tüm başvuru sahiplerine eşit şekilde davranırız. Johnson & Johnson; ırk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, uyruk, milli köken, etnik köken, din, inanç veya mezhep, yaş, engellilik durumu, medeni durum, gazilik durumu veya işe alımla ilgili herhangi bir alanda genetik bilgi ile ilgili koruma kapsamındaki hususlar nezdinde doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapmaz.

 

OTOMATİK İŞLEME

 

Belirli roller için, iş başvurularını işlememize ve değerlendirmemize yardımcı olması amacıyla otomatik araçlar kullanırız. Bu araçlar, aşağıdaki faaliyetlere yardımcı olmak üzere karmaşık algoritmalardan ve makine öğrenimi teknolojisinden yararlanır.

 

Bu araçlar, eksik vasıfları işaretlemek ve başvurunuza bir derecelendirme atamak üzere başvurunuzla bağlantılı olarak toplanan bilgileri hedef rolün (rollerin) özel gereksinimleri ve vasıfları ile karşılaştırır. Bu derecelendirmeler daha sonra başvuruların gözden geçirilmesine öncelik vermek amacıyla kullanılır ve işe alım sürecinde bir sonraki adıma geçip geçemeyeceğine karar verirken dikkate alınması gereken çeşitli faktörlerden biri olarak işe alım ekibi tarafından görüntülenebilir.

 

 • Minimum gereklilikler: Bize sağladığınız bilgilere dayanarak, bir pozisyon için minimum gereklilikleri karşılayıp karşılamadığınızı belirlemek amacıyla otomatik araçlar kullanırız. Örneğin, pozisyon için bir yazılımcının üç yıllık deneyime sahip olması gerektiğinde, bu araçlar Kariyer Siteleri aracılığıyla gönderdiğiniz formlarda yaptığınız seçimleri ve/veya söz konusu bir deneyimin mevcut olup olmadığını belirlemek üzere başvurunuzla bağlantılı olarak toplanan sözcükleri ve metin kalıplarını analiz eder. Bazı durumlarda, bu otomatik araçlar işe alım ekibimizin bir üyesi tarafından ayrıca incelenmeden başvurunuzun reddedilmesine yol açabilir.
 • İş eşleşme sıralaması: Başvurunuz ile hedef rolün gereksinimleri arasındaki uyumun ne kadar güçlü olduğunu değerlendirmek üzere başvurunuza bir yüzde değeri atamak için otomatik araçlar kullanıyoruz. Araçlarımız, bu yüzdelerin atanmasında pozisyona göre değişebilen çeşitli faktörlere dayanabilir. Örneğin, belirli işlerde, pratik deneyim sertifikalardan daha önemli olabilir veya başka işlerde bunun tam tersi bir durum geçerli olabilir. Analize dayanarak, otomatik araçlarımız bir Johnson & Johnson işe alım çalışanına ilgili pozisyon için potansiyel olarak nitelikli adaylara ilişkin bir genel bakış sağlayabilir. Johnson & Johnson çalışanı daha sonra bu önerileri değerlendirir ve standart süreçlerimiz doğrultusunda adayı işe alım sürecinde bir sonraki adıma taşıyabilir.

 

İŞ BAŞVURULARINDA UYGULANACAK KANUN

 

Kariyer Siteleri, Johnson & Johnson’ın merkezi global işe alım departmanının sunduğu bir avantajla dünya genelindeki işlere başvurmanıza olanak sağlar. Kariyer Sitelerinin faaliyetleri Amerika Birleşik Devletleri’nden yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Kariyer Sitelerine veya Yetenek İşe Alım uzmanlarımıza gönderdiğiniz tüm kişisel bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde işlenecek ve saklanacak ve aynı zamanda ABD kanunlarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi olası işveren olarak başka bir ülkede bulunan bir iştirakimiz ile paylaşmamız durumunda iştirak tarafından kişisel bilgileriniz bu Politika doğrultusunda işlenecektir. İşe alım veya istihdamla ilgili diğer kararlar, pozisyonun yer aldığı ülkenin kanunları doğrultusunda işe alım yapan kuruluş tarafından alınacaktır.

 

ÇOCUKLAR HAKKINDA

 

Kariyer Siteleri, herhangi bir yargı bölgesinde reşit olmayan kişiler için tasarlanmamıştır. Yetenek seçim sürecine devam etmek için ülkenizde reşit olma yaşının üzerinde olduğunuzu kanıtlamanız gerekeceğini lütfen unutmayınız.

 

JOHNSON & JOHNSON’IN MEVCUT PERSONELİ

 

Şu anda Johnson & Johnson veya iştiraklerimizden biri için çalışıyorsanız, Kariyer Sitelerini kullanmak üzere Johnson & Johnson’da farklı bir pozisyona başvurmaya uygun olmanız gerekir. Böyle bir pozisyonu kabul ederseniz, sosyal haklarınız ve İnsan Kaynakları politikalarınız değişebilir. Lütfen yeni pozisyonla ilgili başvurunun uygunluğu, sosyal haklar ve söz konusu pozisyona ilişkin İK politikaları için İK yöneticisine danışın.

Kariyer Siteleri, söz konusu dağıtım veya kullanımın yerel kanunlara ya da yönetmeliklere ters düşebileceği yargı bölgelerinde veya ülkelerde herhangi bir kişi ya da kuruma dağıtmak veya söz konusu kişi ya da kurum tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

 

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Johnson & Johnson’ın ve Kariyer Sitesinin gelecekteki gelişimine veya sektördeki veya yasal eğilimlerdeki değişikliklere yanıt vermek üzere bu Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu Politika’nın en üstünde yer alan “Son Güncellenme Tarihi” bilgisi bu Politika’nın en son revize edildiği zamanı belirtir. Yapılan değişiklikler, revize edilen Politika’yı Kariyer Sitelerinde yayınladığımızda yürürlüğe girecektir.

 

BİZE ULAŞIN

 

Sorularınız veya talepleriniz için lütfen http://www.careers.jnj.com/contactus-faq adresinden bizimle iletişime geçin

 

E-posta yazışmalarının her zaman güvenli olmamasından dolayı, lütfen bize gönderdiğiniz e-postalarda hassas bilgilere yer vermeyin.

 

 

BELİRLİ YARGI ALANLARI İÇİN EK HÜKÜMLER

 

Afrika için Ek Hükümler

 

Kenya

 

“Hassas Bilgilerin” ırkınızı, sağlığınızı, durumunuzu, etnik sosyal kökeninizi, vicdanınızı, inancınızı, genetik verilerinizi, biyometrik verilerinizi, tapu bilgilerinizi, medeni durumunuzu, çocuklarınızın, ebeveynlerinizin, eşinizin veya eşlerinizin adları dâhil aile bilgilerinizi, cinsiyetinizi veya cinsel yöneliminizi açıklayan kişisel bilgileri içerdiği kabul edilir.

 

Nijerya

 

Kişisel bilgileri toplamamız, kullanmamız veya ifşa etmemizle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz varsa ya da bu Politika’ya veya ilgili Nijerya kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, şu adresten Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz: PrivacyRelatedRequestsNG@its.jnj.com. Kişisel bilgilerin toplanması veya işlenmesi hakkında Ulusal Bilgi Teknolojisi Geliştirme Ajansı’na (National Information Technology Development Agency) şikayette bulunabilirsiniz.

 

Güney Afrika

 

Kişisel Bilgileri toplamamız, kullanmamız veya ifşa etmemizle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz varsa veya bu Politika’ya veya ilgili Güney Afrika kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, emeaprivacy@its.jnj.com adresinden Bilgi Sorumlumuz ile iletişime geçebilirsiniz. inforeg@justice.gov.za adresinden ulaşılabilen Güney Afrika Bilgi Düzenleyicisi’ne şikayette bulunabilirsiniz.

 

Amerika Kıtası için Ek Hükümler

 

Brezilya

 

Kişisel Bilgileri toplamamız, kullanmamız veya ifşa etmemizle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz varsa veya bu Politika’ya veya ilgili Brezilya kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, Privacidade_Brasil@its.jnj.com adresinden Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz. Ulusal Veri Koruma İdaresi’ne (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) şikayette bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi www.gov.br/anpd/pt-br adresinde bulunabilir.

 

Kanada

 

Yürürlükteki kanunların izin verdiği durumlarda, izniniz olmadan da kişisel bilgiler toplayabilir ve işleyebiliriz.

 

Yukarıda belirtilen kişisel bilgi türlerine ek olarak, Sosyal Güvenlik numarasına benzer bir numara da toplayabiliriz.

Kolombiya

 

Kişisel bilgilerinizi düzeltmeyi, güncellemeyi veya silmeyi talep etmek isterseniz ya da bu Politika’ya veya ilgili Kolombiya kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, bu Politika’nın “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen kanalları kullanarak Johnson & Johnson şirketine talepte bulunabilirsiniz.

 

Kosta Rika

 

Kişisel bilgilerinizi düzeltmeyi, güncellemeyi veya silmeyi talep etmek isterseniz ya da bu Politika’ya veya ilgili Kosta Rika kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, bu Politika’nın “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen kanalları kullanarak Johnson & Johnson şirketine talepte bulunabilirsiniz. Ulusal Veri Koruma İdaresi’ne (Agencia de Protección de Datos de los Habitantes -Prodhab-) şikayette bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi www.prodhab.go.cr adresinde bulunabilir.

 

Meksika

 

Kişisel bilgilerinizi düzeltmeyi, güncellemeyi veya silmeyi talep etmek isterseniz ya da bu Politika’ya veya ilgili Meksika kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, bu Politika’nın “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen kanalları kullanarak Johnson & Johnson şirketine talepte bulunabilirsiniz. Ulusal Veri Koruma İdaresi’ne (Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos) şikayette bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi home.inai.org.mx adresinde bulunabilir.

 

Panama

 

Kişisel bilgilerinizi düzeltmeyi, güncellemeyi veya silmeyi talep etmek isterseniz ya da bu Politika’ya veya ilgili Panama kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, bu Politika’nın “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen kanalları kullanarak Johnson & Johnson şirketine talepte bulunabilirsiniz. Ulusal Veri Koruma İdaresi’ne (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información – ANTAI) şikayette bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi www.antai.gob.pa adresinde bulunabilir.

 

Peru

 

Kişisel bilgilerinizi düzeltmeyi, güncellemeyi veya silmeyi talep etmek isterseniz ya da bu Politika’ya veya ilgili Peru kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, bu Politika’nın “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen kanalları kullanarak Johnson & Johnson şirketine talepte bulunabilirsiniz. Ulusal Veri Koruma İdaresi’ne (Autoridad de Protección de Datos Personales) şikayette bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi www.gob.pe/anpd adresinde bulunabilir.

 

Uruguay

 

Kişisel bilgilerinizi düzeltmeyi, güncellemeyi veya silmeyi talep etmek isterseniz ya da bu Politika’ya veya ilgili Uruguay kanunlarına uymadığımızı düşünüyorsanız, bu Politika’nın “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen kanalları kullanarak Johnson & Johnson şirketine talepte bulunabilirsiniz. Ulusal Veri Koruma İdaresi’ne (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales) şikayette bulunabilirsiniz. Daha fazla bilgi www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/ adresinde bulunabilir.

 

Asya Pasifik için Ek Hükümler

 

Avustralya

 

Johnson & Johnson’ın kişisel bilgileri toplaması, kullanması veya ifşa etmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz varsa ya da Johnson & Johnson’ın bu Politika’ya veya ilgili Avustralya kanunlarına uymadığını düşünüyorsanız, RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com adresinden Johnson & Johnson Gizlilik Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Çin

 

Yukarıda verilen bilgilere ek olarak, sizinle ilgili kişisel bilgileri Çin kanunu kapsamındaki yasal dayanaklara uygun olarak toplar ve işleriz.

 

Hassas bilgiler; ihlal edilmesi veya yasa dışı olarak kullanılması halinde biyometrik bilgiler, dini inanç, belirli kimlik, tıbbi sağlık, finansal hesaplar ve konumlarınız gibi hususları ortaya çıkaran bilgiler dâhil olmak üzere kişisel itibarınızın ihlal edilmesine veya kişisel veya mülk güvenliğinize zarar verilmesine yol açabilecek kişisel bilgilerdir.

 

Prensip olarak, Çin Anakarası sınırları içinde üretilen veya toplanan kişisel bilgiler, Çin Anakarası’nda işlenir ve saklanır. Yukarıdaki tabloda belirtilen amaçların yerine getirilmesi amacıyla kişisel bilgileriniz, Johnson & Johnson Grup Şirketlerinin üyelerine (iştiraklerimizin güncel listesi için lütfen https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings adresini ziyaret ediniz) ve sınırlama olmaksızın ABD, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dahilindeki ülkeler, Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda dâhil Çin Anakarası dışındaki ülkelerde veya bölgelerde bulunan yetkili üçüncü taraflara ifşa edilebilir. Aktarım sırasında kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için ilgili kanunların ve yönetmeliklerin yanı sıra Johnson & Johnson’ın bilgi güvenliği politikalarına uyacağız ve veri alıcılarının sözleşme maddeleri veya diğer yollarla kişisel bilgileriniz için yeterli koruma sağlamasını şart koşacağız. Yurt dışındaki alıcılara ifşa edilen kişisel bilgilere ilişkin erişim ve diğer hakların kullanılması ile ilgili talepler, yukarıdaki “Bize Ulaşın” bölümüne uygun olarak bize iletilebilir.

 

Kişisel bilgileri sizin onayınız üzerine işlememiz durumunda, “Bize Ulaşın” bölümünde belirtildiği gibi bizimle iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

 

Kişisel Bilgileri toplamamız, kullanmamız veya ifşa etmemizle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz varsa veya bu Politika’ya veya ilgili kanunlara uymadığımızı düşünüyorsanız, chinaprivacy@its.jnj.com adresinden kişisel bilgileri Koruma Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak, “Bize Ulaşın” bölümündeki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçip şikayette bulunabilirsiniz.

 

Tanımlar (ör. hassas bilgiler) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Politika’nın hükümleriyle tutarsız olduğu ölçüde Çin’in Siber Güvenlik Kanunu, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu, bunların uygulanmasına dair tedbirler ve siber güvenlik ve veri korumasına ilişkin diğer Çin kanunları ve yönetmelikleri yürürlükte olacaktır.

 

Kişisel bilgilerinizin Çin Anakarası dışında ülkelere aktarımı yürürlükteki kanunlara uygun şekilde yapılacaktır.

 

Hindistan

 

Şikayet Görevlimize JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com adresi üzerinden şikayette bulunabilirsiniz.

 

Japonya

 

“Bireysel Numara”yı yalnızca İdari Prosedürde (Mayıs 2013 tarih ve 27 sayılı Kanun) Belirli Bir Kişiyi Tanımlamak İçin Sayıların Kullanımına Dair Kanun’un 2. Maddesinin 7. Paragrafında tanımlandığı şekilde kullanacağız.

 

Güney Kore

 

Kişisel bilgileri yok ettiğimizde, bilgileri okunamaz veya yeniden yapılandırılamaz hale getirecek şekilde yok ederiz.

 

RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com adresinden Johnson & Johnson Gizlilik Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Tayland

 

Kişisel Bilgileri toplamamız, kullanmamız veya ifşa etmemizle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz varsa veya bu Politika’ya veya ilgili ilgili kanunlara uymadığımızı düşünüyorsanız, ThailandPrivacy@its.jnj.com adresinden Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak, Tayland Kişisel Veriler Komitesi’ne şikayette bulunabilirsiniz.

 

Avrupa için Ek Hükümler

 

Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)

 

Kişisel bilgilerinizi AEA dışında bulunan ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerden bazılarının, AEA standartlarına göre yeterli düzeyde koruma sağladığı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmektedir (bu ülkelerin tam listesi http://europa.eu adresinde mevcuttur). AEA’dan Avrupa Komisyonu tarafından yeterli görülmeyen ülkelere yapılan aktarımlarla ilgili olarak, kişisel bilgilerinizi korumak için AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi yeterli güvenceleri uygulamaya koyduk. emeaprivacy@its.jnj.com adresindeki Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçerek bu önlemlerin bir kopyasını edinebilirsiniz. Bu bildirimin yorumlanması veya işleyişi hakkında sorularınız varsa, Veri Koruma Görevlimizle de iletişime geçebilirsiniz. Ülkeniz için bir denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz. Denetim otoritelerinin listesini http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm altında veya Avrupa Komisyonu web sitesinin arama fonksiyonu ile bulabilirsiniz.

 

Ülkenizdeki Johnson & Johnson’ın başvuruda bulunduğunuz pozisyon için işe alım yapan iştiraki , kişisel bilgilerinizin veri sorumlusudur. Johnson & Johnson Services, Inc. ayrıca kişisel bilgilerin Johnson & Johnson kuruluşları arasında paylaşıldığı veri denetleyicisidir.

 

Avrupa Birliği’nde ikamet eden bireyler açısından; işe alım yapan Johnson & Johnson iştiraki, Johnson & Johnson Services, Inc.’in atanmış Avrupa Birliği Temsilcisi’dir. İşe alım yapan şirketin belirtilmediği iş ilanları için (ör. farklı konumlardan başvuru kabul edilen ilanlar); Walterovo namesti 329/1, Jinonice, 158 00 Prag, Çek Cumhuriyeti adresinde bulunan JNJ Global Business Services s.r.o., Johnson & Johnson Services, Inc.’in Avrupa Birliği Temsilcisi olarak atanmıştır ve emeaprivacy@its.jnj.com adresinden iletişime geçilebilir.

 

İsviçre

 

Kişisel bilgilerinizi, bağlı kuruluşlarımızın veya hizmet sağlayıcılarımızın bulunduğu İsviçre dışındaki ülkelere aktarabiliriz. Bu nedenle verileriniz Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Hindistan’da; istisnai durumlarda ise dünyanın herhangi bir ülkesinde işlenebilir. Söz konusu ülkeler İsviçre’den farklı veri koruma kuralları sağlayabilir. İsviçre dışındaki bazı ülkelerin yeterli düzeyde veri koruması sağladığı kabul edilmektedir; ancak bazıları tarafından bu sağlanamamaktadır. Yeterli düzeyde veri koruması sağladığı kabul edilmeyen ülkelere (diğerlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Hindistan gibi) yapılan aktarımlar için Kişisel Bilgilerinizi uygun şekilde korumak üzere alıcının, revize edilmiş Avrupa Komisyonu Standart Sözleşme Maddelerine (İsviçre veri koruma yasası kapsamında kullanım için yapılan gerekli ayarlamalar ve eklemeler dâhil) bağlı olmasını sağlamak da dâhil olmak üzere yeterli önlemlerin alınmasını sağlamış bulunmaktayız.

 

Ülkenizdeki Johnson & Johnson’ın başvuruda bulunduğunuz pozisyon için işe alım yapan iştiraki, kişisel bilgilerinizin veri sorumlusudur. Johnson & Johnson Services, Inc. ayrıca kişisel bilgilerin Johnson & Johnson kuruluşları arasında paylaşıldığı durumlarda veri denetleyicisidir.

 

Veri korumayla ilgili endişeleriniz için emeaprivacy@its.jnj.com adresinden Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Türkiye

 

Yukarıda tabloda belirtilen nedenlerden hiçbiri geçerli değilse veya kişisel bilgileri yurt dışına aktarmak için bunlar gerekliyse, kişisel bilgileri toplamak, aktarmak ve işlemek için açık onayınızı isteyeceğiz.

 

Kişisel bilgileriniz, geçerli saklama süresinin sonunda silinecek veya anonim hale getirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki Türk mevzuatına göre Türkiye’deki bir denetim makamına şikayette bulunabilirsiniz.

 

Birleşik Krallık (UK)

 

Kişisel bilgilerinizi Birleşik Krallık dışına aktarabiliriz. Bu ülkelerden bazılarının, Birleşik Krallık tarafından Birleşik Krallık standartlarına göre yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilmektedir. Birleşik Krallık, kişisel bilgilerin AEA’ya ve 31 Aralık 2020 itibariyle Avrupa Komisyonu yeterlilik kararı kapsamındaki tüm ülkelere aktarılmasına izin vermeye devam edecektir (bu ülkelerin tam listesi http://europa.eu adresinde mevcuttur). Birleşik Krallık’tan yeterli görülmeyen ülkelere yapılan aktarımlarla ilgili olarak, kişisel bilgilerinizi korumak için AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi yeterli güvenceleri uygulamaya koyduk. emeaprivacy@its.jnj.com adresindeki Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçerek bu önlemlerin bir kopyasını edinebilirsiniz. Bu bildirimin yorumlanması veya işleyişi hakkında sorularınız varsa, Veri Koruma Görevlimizle de iletişime geçebilirsiniz. Birleşik Krallık’taki Bilgi Komisyonu Ofisine (ICO) şikayette bulunabilirsiniz. ICO hakkında daha fazla bilgi https://ico.org.uk adresinde mevcuttur.