Johnson & Johnson
Ana içerik bölümüne gidin.Hoş Geldiniz. Giriş yapmadınız. Oturum Aç Ana içerik bölümünün başı. Yazdırılabilir Format Eylem tamamlanamıyor. Tarayıcınızda tanımlama bilgileri etkin değil. Lütfen tarayıcı tercihlerinizde tanımlama bilgilerini etkinleştirin ve devam etmek için tarayıcınızı yenileyin. 

Gizlilik Anlaşması 

Dil seçin 

 

 

JOHNSON & JOHNSON İŞ BAŞVURUSU SAHİBİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Son Güncelleme Tarihi: [09.09.2019]

 

Johnson & Johnson, sizin güveninize değer verir ve kişisel bilgilerin sorumlulukla yönetimi, kullanımı ve korunmasına kendini adamıştır. Bu İş Başvurusu Gizlilik Politikası (“Politika”), Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Johnson & Johnson Services, Inc. şirketinin veya Johnson & Johnson Şirketler Topluluğu’nun diğer web sitelerinin sizden çevrimiçi veya çevrimdışı olarak topladığı bilgilerle ilgili uygulamalarımızı, işe alım iştirakimize yaptığınız bir iş başvurunuz ile bağlantılı olarak açıklamaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ilgili web sitesindeki Gizlilik Politikasını okuyun.

 

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL BİLGİLER 

Sizin Tarafınızdan Verilen Bilgiler 

Başvurunuzla bağlantılı olarak sizden bilgi topluyoruz. 

Topladığımız bilgiler şunları içerir:

 • İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri;

 • Kullanıcı adı ve şifre;

 • Çalışma izni durumu;

 • CV, özgeçmiş, kapak mektubu, önceki iş deneyimi ve eğitim bilgileri;

 • Bilgi, beceri ve yetenekler;

 • Alınmış olan mesleki ve diğer işle ilgili lisanslar, izinler ve sertifikalar;

 • Kişilik özelliklerine ve çalışma referanslarına ilişkin bilgiler; ve

 • Bize sunmak istediğiniz diğer bilgiler (örneğin; istihdam tercihleri, taşınmaya istekli olma, mevcut maaş, istenen maaş, ödüller veya mesleki üyelikler).

 

Yürürlükteki yasalara uygun olarak, eşit istihdam fırsatına uyumun izlenmesi için başvuru sahiplerimizin ırk/etnik köken, cinsiyet ve maluliyetleri hakkında sorular sorabiliriz. Ayrıca, geçerli yasaların izin verdiği hallerde, şartlı istihdam teklifini takiben adli sicil kaydı da isteyebiliriz. Özel olarak talep edilmesi veya yasal olarak gerekli olması dışında, geçerli yasalar uyarınca hassas bilgiler olarak nitelendirilebilecek bilgileri başvurunuzda göndermekten kaçınmanızı rica ederiz. Hassas bilgiler şunları içerir: ırk, din, etnik köken, uyruk veya ulusal köken, yaş, cinsel kimlik, cinsel yaşam veya cinsel deneyim veya yönelim, medeni durum, tıbbi bilgiler veya sağlık bilgisi (sakatlık durumu dahil), genetik veya biyometrik bilgi, biyometrik şablonlar, siyasi veya felsefi inançlar, siyasi parti veya sendika üyeliği, veteranlık statüsü, fotoğraflar, geçmiş araştırması bilgileri, sabıka kaydı gibi adli veriler veya diğer adli veya idari işlemlerle ilgili bilgiler.

 

Kariyer Sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz veya Yetenek Kazanım uzmanımızla başka şekilde paylaştığınız bilgiler, doğru, eksiksiz olmalı ve yanıltıcı olmamalıdır. Kasıtlı olarak yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi vermek, başvuru sürecinde başvurunuzun reddedilmesine veya şirkette işe alındıktan sonra fark edilmesi halinde, iş akdinin derhal sonlandırılmasını da içeren disiplin cezasına neden olabilir. Buna ek olarak, gönderdiğiniz bilgilerin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

Başvurunuzun bir parçası olarak bize bir referansınızın veya başka herhangi bir bireyin kişisel bilgilerini verirseniz bu bilgileri bize iletmeden önce o kişiden izin almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kişisel bilgileri sunarak böyle bir izin almış olduğunuzu onaylarsınız.

 

Diğer Kaynaklardan Bilgiler 

Başvurunuzla bağlantılı geçmiş araştırması kontrolü raporlama amacı ile yürürlükteki yasaların izin verdiği şekilde ve/veya kendi izniniz ile, Johnson & Johnson sizinle ilgili diğer kaynaklardan bilgi alacaktır: 

Belirtilen diğer kaynaklar şunları içerebilir: 

 • Referanslarınız;

 • Önceki işverenler;

 • Eğitim aldığınız kurumlar;

 • Sertifika, lisans ve mahrum edilme durumu.

 

BİLGİ TOPLANMASININ DAYANDIĞI TEMELLER 

Şu nedenlerden biri veya birkaçından dolayı sizinle ilgili bilgileri topluyor ve işliyoruz: 

 • Bu bilgiyi gönüllü olarak bize vererek işlememize izin verdiğiniz için;

 • Bu bilgiler, işe başlamanızdan önce talep ettiğiniz adımları atmak için gerekli olduğundan;

 • Bu bilgi bizim için özel bir öneme sahip olduğundan ve bunu işlemek için yasalar çerçevesinde belirli bir meşru çıkarımız olduğu için;

 • Yasal bir yükümlülüğe uymak için; veya

 • Sizin veya herhangi bir kişinin hayati çıkarlarının korunması gerekli olduğunda.

  Bilgi toplama veya işleme sizin izninize dayanıyorsa onayınızı istediğiniz zaman yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde geri çekebilirsiniz.

 

BİLGİNİN KULLANIMI 

Kariyer Sitesinde sunduğunuz veya Yetenek Kazanım uzmanlarımızla başka şekilde paylaştığınız bilgiler, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde Johnson & Johnson’ın global personel alımı, yönetimi ve planlama amaçları için kullanılacaktır:  

 • Başvurunuzu işleme 

 • Yeteneklerinizi ve niteliklerinizi değerlendirmek. İş ihtiyacına göre adayların kariyer profillerini değerlendirerek proaktif olarak aday kaynağı bulmak için otomatik programlar kullanabiliriz ve bu önceden seçilmiş bir aday havuzuna neden olabilir; başvuru sahibi taraması için adayların değerlendirmelerdeki yanıtlarını ölçeriz, bu da asgari şartları karşılamayan adayların elenmesi ile sonuçlanır. Yasanın izin verdiği ülkelerde, insan müdahalesi isteme, bakış açınızı ifade etme ve bizimle iletişime geçerek karara itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz. Lütfen aşağıda bulunan Seçenekler ve Erişim bölümüne bakın. Sizinle ilgili ayrıca, ilginizi çekebilecek ek mesleki fırsatları belirlemek için kullanılabilecek olan ve yetenek ve niteliklerinize dayanan bir profil oluşturabiliriz.  

 • Referans kontrolleri yapmak için

 • Sorularınıza cevap vermek ve başvurunuz hakkında sizinle iletişim kurmak ve Kariyer Sitesi ile ilgili bilgilerle şartlar ve politikalarımızdaki değişiklikleri göndermek için.

 • İlgili yasalara veya düzenlemelere uymak veya bunlara uyumu gözlemek için.

 • Size bir pozisyon sunuyorsak yerel yasaların izin verdiği ölçüde geçmiş araştırması yapmak için ve

 • Diğer meşru çıkarları korumak için, örneğin, Johnson & Johnson’ın idari amaçları için, toplu yönetim raporlaması, dahili eğitim ve genel olarak gerektiği gibi Johnson & Johnson ve iştirakleri içinde işimizi yürütmek için.

 

Yürürlükteki yasalara uygun olarak, sizinle ilgili bilgiler Kariyer sistem(ler)imize veya veri taban(lar)ımıza eklenecek ve Johnson & Johnson ve iştirakleri için sizi başvurunuzdan farklı fırsat(lar) açısından değerlendirmek üzere saklanıp kullanılabilecektir. İhtiyaçlarımızla ve ilgi alanlarınızla uyumlu olabilecek diğer fırsatlar hakkında sizinle e-posta veya telefon ile iletişim kurabiliriz. Eğer bunu yapmamızı istemiyorsanız lütfen bize bu linkten ulaşın http://www.careers.jnj.com/contactus-faq.

 

Sizi işe alırsak başvurunuzla bağlantılı olarak topladığımız kişisel bilgiler insan kaynakları sistemimize dahil edilebilir ve yeni işe alım sürecini yönetmek için kullanılabilir. Bu tür tüm bilgiler çalışan dosyanızın bir parçası olabilir ve işle ilgili diğer amaçlar için kullanılabilir.

 

Bize Kariyer Sitesi veya Yetenek Kazanım uzmanlarımız aracılığıyla kişisel bilgileri vermek isteğe bağlıdır ancak işe alım süreci için gereklidir. Yürürlükteki yasalara uygun olarak, eğer yeterli bilgi sağlamazsanız işe alım sürecinde sizi göz önünde bulunduran Johnson & Johnson şirketi, iş başvurunuzu veya işe alınıyorsanız sonraki terfi, transfer veya yer değiştirme işlemlerinizi dikkate alamayabilir.

 

BİLGİLERİN İFŞASI VE TRANSFERİ 

Johnson & Johnson, mevcut pozisyonlar için adayların değerlendirilmesinde yer alan kişisel bilgilerini bağlı kuruluşlarıyla paylaşır. Johnson & Johnson, bağlı kuruluşlarla müşterek olarak kullanılan kişisel bilgilerden sorumlu kalacaktır. Bağlı kuruluşlarımızın listesine ve bulunduğu yerlere buradan ulaşabilirsiniz: https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings

 

Bu tür kişisel bilgilere erişimi, işe alımdaki personel, insan kaynakları ve bilgi teknolojisi departmanları ve başvurduğunuz pozisyondan sorumlu olan departman da dahil olmak üzere, bu Politikada açıklanan amaçlarla ilişkili olarak bu bilgileri bilmesi gereken personel ile sınırlayacağız.

 

Johnson & Johnson ayrıca, Kariyer Sitesine yer sağlanması ve işletilmesi, işe alım yardımı ve geçmiş araştırması kontrolü işlemleri dahil olmak üzere, bize sağladıkları hizmetleri kolaylaştırma amacıyla onaylı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla kişisel bilgileri paylaşır.

 

Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmak, kişisel bilgilerinizi, Amerika Birleşik Devletleri veya biz veya hizmet sağlayıcılarımızın faaliyet gösterdiği herhangi bir başka ülke de dahil olmak üzere diğer ülkelere aktarmayı içerebilir. Avrupa Ekonomik Alanında (“AEA”) bulunuyorsanız bu durum AEA dışındaki ülkeleri de kapsayabilir. Avrupa Komisyonu tarafından, bu ülkelerden bazılarının AEA standartlarına göre yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilmektedir (bu ülkelerin tam listesi burada mevcuttur: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Diğer ülkelere yapılan bilgi transferlerinde bilgilerinizi korumak için Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart sözleşmeye bağlı hükümlerin uygulanması gibi yeterli önlemleri almış bulunuyoruz.

 

BİLGİLERİN DİĞER KULLANIMLARI VE AÇIKLANMASI 

Aynı zamanda kişisel bilgilerinizi, özellikle yasal bir yükümlülüğümüz veya meşru bir çıkarımız olduğunda, gerekli veya uygun şekilde kullanır ve açıklarız: 

 • Yürürlükteki yasalara uymak için.

 • Bu, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yasaları içerebilir.

 • Kamu ve devlet makamlarının taleplerine cevap vermek için.

 • Bunlar, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki makamları içerebilir.

 • Kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak için.

 • Örneğin, kanun uygulayıcı talepler ve emirler aldığımızda.

 • Diğer hukuki nedenlerden dolayı.

 • Hüküm ve koşullarımızı uygulamak için;

 • Mahkeme çağrısı veya diğer adli emirlere yetkili mahkemelerden yanıt vermek için; ve

 • Kendimizin ve/veya iştiraklerimizin, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkünü korumak için.

 • Bir satış veya ticari işlemle bağlantılı olarak.

 • İşletmemizin, varlıklarımızın veya hisselerimizin tamamının veya bir kısmının yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, atama, devir veya başka bir şekilde elden çıkarılması durumunda kişisel bilgilerinizi açıklamak veya bir üçüncü tarafa iletmek gibi meşru bir çıkarımız vardır (herhangi bir iflas veya benzeri işlem ile bağlantılı olanlar dahil olmak üzere).

 

VERİLERİ SAKLAMA 

Bu Politikada özetlenen amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca kişisel bilgileri saklayacağız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler aşağıdakilerden birini veya fazlasını içerebilir: (a) sizinle süregelen bir ilişkimiz olduğu sürece; (b) tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük gereğince; ve (c) hukuki durumumuz ışığında uygun olduğu hallerde (örneğin, yürürlükteki zaman aşımı, dava, denetim veya düzenleyici soruşturmalarla ilgili hükümler gibi). Ayrıca, yerel ve ülkeye özgü gereklilikleri yerine getirirken Johnson & Johnson’ın dünya genelindeki yasalara ve düzenlemelere uyumunu sağlayan Kurumsal Saklama Programımızı da takip ediyoruz.

 

PASİF BİLGİ TOPLAMA: ÇEREZLER VE BENZER TEKNOLOJİLER 

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız siz Kariyer Sitesi içerisinde gezinirken otomatik olarak belirli bilgileri toplayabiliriz. Lütfen bu serviste kullanılan çerezler ve diğer izleme teknolojileri hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikamızı okuyunuz. Çerez Politikası bu teknolojileri nasıl etkisiz hale getirebileceğiniz konusunda bilgiler içermektedir. Eğer bunları etkisiz hale getirmez ve Kariyer Sitemizi kullanmaya devam ederseniz kullanım için onayınızın olduğunu varsayarız.

 

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız otomatik olarak aşağıdaki yöntemleri kullanarak bilgi toplayabilir ve kullanabiliriz: 

Tarayıcınız aracılığıyla: Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresiniz, bilgisayar türünüz (Windows veya Mac), ekran çözünürlüğü, işletim sistemi adı ve sürümü ile İnternet tarayıcı türü ve sürümü gibi bazı bilgiler çoğu tarayıcı tarafından toplanır. Web sitesine bir mobil cihaz üzerinden erişim sağlamanız durumunda cihazınızın türü ve kimliği gibi benzer bilgileri de biz toplayabiliriz. Bu bilgileri web sitesi fonksiyonlarının düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için kullanırız.

 

IP adresi: IP adresiniz İnternet Hizmet Sağlayıcınız tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak atanan bir sayıdır. Bir kullanıcı bu Kariyer Sitesini ziyaret ettiğinde IP adresi belirlenir ve ziyaret saati ve ziyaret edilen sayfalar ile birlikte otomatik olarak sunucu log dosyalarımıza kaydedilir. IP adreslerinin toplanması standart bir uygulamadır ve otomatik olarak çeşitli çevrimiçi servisler tarafından gerçekleştirilir. Biz IP adreslerini web sitesi kullanım düzeylerini hesaplama, sunucu sorunlarını belirleme ve web sitesini yönetme gibi amaçlar için kullanırız. Aynı zamanda IP adresinizi kullanarak yaklaşık konumunuzu belirleyebiliriz.

 

Cihaz Bilgileri: Servisi nasıl kullandığınızı anlamak amacıyla, mobil cihazınızla ilgili olarak, özel aygıt kimliği gibi bilgileri toplayabiliriz.

 

SEÇENEKLER VE ERİŞİM

Kariyer Sitesine kayıt olursanız, Kariyer Sitesine giriş yaparak ve hesap bilgilerinizi uygun şekilde güncelleyerek burada saklanan kişisel bilgilerinize erişebilir, bunları inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Güncellenmiş profil, daha sonra çevrimiçi olarak hesabınızı kullanıp bir iş başvurusunda bulunduğunuzda varsayılan olarak kullanılacaktır. Belirli bir pozisyon için değerlendirilmek üzere göndermiş olduğunuz kişisel bilgileri değiştirmek için, lütfen profilinizi güncelleyin ve o pozisyon için başvurunuzu tekrar gönderin. Kişisel bilgileriniz yanlışsa veya değişirse derhal güncellemenizi öneririz.

 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinize erişmek, bunları incelemek, düzeltmek, güncellemek, sınırlamak, gizli tutmak veya silmek isteyebilirsiniz; yasaların izin verdiği şekilde kişisel bilgilerinizi kullanmayı bırakmamızı isteyebilirsiniz; veya bu bilgilerin bir kopyasını veya taşınmasını talep edebilirsiniz. Aşağıda belirtilen "Bize Ulaşın" bölümünden bizimle iletişime geçerek bu tür bir talepte bulunabilirsiniz. Talebinize yürürlükteki yasalarla uyumlu şekilde yanıt vereceğiz ve herhangi bir koşulun yanıtımızda gecikmeye neden olması durumunda hızlı bir şekilde bilgilendirileceksiniz. Eğer böyle bir talepte bulunursanız lütfen hangi kişisel bilgilere erişmek istediğinizi veya değişiklik yapmak istediğinizi, bize sağladığınız kişisel bilgilerin veri tabanımızda gizlenmesini isteyip istemediğinizi açıkça belirtin veya kişisel bilgilerinizi kullanmamıza dair başka türlü ne gibi sınırlamalar getirmek istediğinizi bize bildirin.

 

Güvenliğiniz için, yalnızca bize talebinizi göndermek üzere kullandığınız e‑posta adresiyle ilişkili olan bilgilerle ilgili istekleri yerine getiririz ve isteğinizi işlemeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Lütfen, belirli kişisel bilgilerin yürürlükteki veri koruma yasaları veya diğer kanun ve düzenlemeler uyarınca bu tür taleplerden muaf tutulabileceğini unutmayın.

 

GÜVENLİK 

Şirket geçerli gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve düzenlemelerine uygun olarak Kişisel Bilgileri korumak adına uygun idari, fiziksel ve teknik önlemler uygulayacaktır. Şirket, kişisel bilgilerin saklanması veya işlenmesi için bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı ile çalıştığında, ilgili sağlayıcı, kişisel verilerin gizliliği ve bütünlüğünü sağlamak için sektörde standart haline gelmiş güvenlik önlemlerini uygulama kapasitesi açısından değerlendirilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNİN LİNKLERİ 

Kariyer sitesi, diğer sitelerin bağlantılarını içerebilir. Bu Politika, Kariyer Sitesinin bağlandığı herhangi bir web sitesi veya hizmeti çalıştıran üçüncü taraflar da dahil olmak üzere, üçüncü tarafların gizliliğini, bilgilerini veya diğer uygulamalarını kapsamaz ve firmamız bunlardan sorumlu değildir. Kariyer Sitesine bir link eklenmesi, link verilen sitenin veya hizmetin Johnson & Johnson veya bağlı kuruluşlarımız tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Adayların, bu sitelere erişirken bu sitelerin gizlilik politikalarını veya kullanım şartlarını okumaları tavsiye edilir.

 

İŞ BAŞVURUSU İÇİN UYGULANAN YASALAR 

Kariyer Sitesi, Johnson & Johnson’ın merkezi küresel işe alım hizmetinin bir artısı olarak, dünya genelindeki işlere başvurmanızı sağlar. Kariyer Sitesi ABD’den yönetilmektedir. Bu nedenle, Kariyer Sitesine veya Yetenek Kazanım uzmanlarımıza gönderdiğiniz tüm kişisel bilgiler ABD'de işlenerek saklanacak ve ABD yasalarına tabi olacaktır. Eğer potansiyel işveren sıfatıyla kişisel bilgilerinizi başka bir ülkede bulunan bir bağlı kuruluşla paylaşırsak bağlı kuruluş kişisel bilgilerinizi bu Politikaya uygun olarak kullanacaktır. İşe alma veya işe alma ile ilgili diğer kararlar, işe alımı yapacak kuruluş tarafından işin bulunacağı ülkenin yasalarına uygun olarak alınacaktır.

 

ÇOCUKLAR HAKKINDA 

Kariyer Sitesi hiçbir yargı bölgesinde küçüklere yönelik değildir. Yetenek seçim sürecine devam etmek için ülkenizde yetişkinlik yaşının üzerinde olduğunuzu kanıtlamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

 

JOHNSON & JOHNSON’IN MEVCUT PERSONELİ

Halen Johnson & Johnson veya bağlı kuruluşlarımızdan biri için çalışıyorsanız Kariyer Sitesini kullanarak Johnson & Johnson dahilinde farklı bir pozisyona başvurma hakkınız olmalıdır. Böyle bir pozisyonu kabul ederseniz yardım programlarınız ve İnsan Kaynakları politikalarınız değişebilir. Lütfen yeni pozisyon için başvuru uygunluğu, yardım programları ve bu pozisyon için geçerli olan İK politikaları ile ilgili olarak İK yöneticisine danışın.

 

Kariyer Sitesinin, bu tür bir dağıtım veya kullanımın yerel yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir yargı bölgesi veya ülkesinde herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından dağıtılması veya kullanılması amaçlanmamıştır.

 

BELLİBAŞLI YETKİ ALANLARI İÇİN EK HÜKÜMLER 

Avustralya için Ek Hükümler 

Şirketin Kişisel Verileri toplama, kullanma veya açıklaması hakkında herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya şikayetiniz olursa ya da Şirketin bu Politikaya ya da ilgili Avustralya yasalarına aykırı hareket ettiğini düşünüyorsanız lütfen RA-JNJAU-PrivacyOffi@ITS.JNJ.com adresinden Şirketin Gizlilik Yetkilisi ile iletişime geçin.

 

Kanada için Ek Hükümler

Bu Politikaya uygun şekilde, Şirket için hizmet sunduğunuz ülkenin dışındaki bir ülkeye kişisel bilgilerinizi gönderdiğimiz veya onlar için hizmet aldığımız zaman bu kişisel bilgiler, ilgili yabancı ülkede verilen yasal bir emir kapsamında burada belirtilen amaçların dışında ilgili yabancı devlet veya resmi kurumların erişimine sunulabilir.

 

Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) için Ek Hükümler

Kişisel Bilgilerinizi AEA dışında yer alan ülkelere iletebiliriz. Bu ülkelerden bazıları Avrupa Komisyonu tarafından AEA standartlarına uygun olarak yeterli seviyede koruma sağlıyor olarak tanınır (bu ülkelerin tam listesi http://europa.eu adresinde mevcuttur). AEA’dan Avrupa Komisyonu tarafından uygun görülmeyen ülkelere bilgi transferine ilişkin, kişisel bilgilerinizi korumak adına AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi yeterli koruma önlemleri aldık. Bu önlemlerin bir kopyasını Veri Koruma Yetkilimiz ile emeaprivacy@its.jnj.com adresinden iletişime geçerek elde edebilirsiniz. Bu Politikanın yorumlanışı veya işleyişi ile ilgili sorularınız olduğu takdirde yine Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Ülkeniz için denetleyici kuruma şikayette bulunabilirsiniz. Denetleyici kurumlar listesini http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htmadresinde veya Avrupa Komisyonu web sitesinin arama fonksiyonu yoluyla bulabilirsiniz.

 

Hindistan için Ek Hüküm

Ayrıca JJ_INDIA_PRIVACY@its.jnj.com adresinden Şikayet Yetkilimize de şikayette bulunabilirsiniz.

 

Latin Amerika için Ek Hükümler 

Şirket veri tabanında toplanan Kişisel Bilgilerinizin düzeltilmesi, güncellenmesi veya silinmesi gerekebileceğini düşünüyorsanız ya da yürürlükteki Gizlilik Yasası kapsamındaki yükümlülüklerden herhangi birinin ihlal edildiğine dair iyi niyetli bir inancınız varsa Şirkete şikayette bulunabilirsiniz.

 

Rusya için Ek Hükümler

“Bilgilerin İfşası ve Transferi” Bölümünde yer alan aşağıdaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız: Kişisel Bilgilerin Şirket tarafından Johnson & Johnson Şirketler Topluluğu ve yetkili üçüncü taraflar ile paylaşılması halinde, Johnson & Johnson Şirketler Topluluğu ve yetkili üçüncü taraflar yalnızca kişisel bilgilere erişebilecek ve bu bilgileri kullanabilecektir. Bilgileri alan şirketin kişisel bilgilerde değişiklik, düzeltme, silme veya transfer gibi başka işlemler gerçekleştirmesi yasaktır.

 

“Seçenekler ve Erişim” bölümünde yapılan şu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız: aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümünden bizimle iletişime geçip ilgili talepte bulunarak çoğu kişisel bilgiye erişebilir, bunları değiştirebilir veya düzeltebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi nasıl işleme tabi tuttuğumuza dair sorularınız veya endişeleriniz varsa veya kişisel bilgilerinize erişim, düzeltme, sonlandırma veya kullanımı kısıtlandırma, anonimleştirme, gizleme, silme, kopyalama veya taşınabilme talebi yapmak isterseniz (geçerli yasaların bu hakları size tanıdığı ve hakların diğer yükümlülüklerle tutarsız olmadığı ölçüde), lütfen aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümünden bizimle iletişime geçin.

 

Güney Kore için Ek Hüküm

Kişisel bilgilerin imha edilmesi: Şirket, Kişisel Bilgileri imha ettiğinde, bunu bilgileri okunamaz veya yeniden birleştirilemez hale getirecek biçimde yapacaktır. 

Gizlilik Görevlisi : RA-JACKR-PrivacyComp@ITS.JNJ.com e-posta adresini kullanarak Şirketin Gizlilik Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İsviçre için Ek Hükümler 

Kişisel Bilgilerinizi İsviçre dışında yer alan ülkelere iletebiliriz. Bu ülkelerden bazıları İsviçre Veri Koruma Yetkilisi tarafından yeterli düzeyde koruma sağladığı teyit edilmiş ülkelerdir (bu ülkelerin eksiksiz bir listesi (https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/dokumente/
2017/04/staatenliste.pdf.download.pdf/staatenliste.pdf
) adresinde verilmektedir). İsviçre’den uygun görülmeyen ülkelere bilgi transferine ilişkin, kişisel bilgilerinizi korumak adına AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi yeterli koruma önlemleri aldık.

 

ABD için Ek Hükümler 

Bölge sakinlerinin ilave bireysel haklara sahip olduğu eyaletlerde, Şirket, yürürlükteki yasaya uygun şekilde verilerinizi kullanma ve paylaşma şeklimizi sınırlayabilecek talepler dahil olmak üzere söz konusu sakinlerin bu haklarını koruma konusunda kararlıdır. Lütfen yürürlükteki yasanın belirli kişisel bilgileri bu tür taleplerden muaf tutabileceğine dikkat edin. Yerel yasalara dayanarak bir talep göndermek için, lütfen “Bize Ulaşın” bölümünde belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin. Talebinize yürürlükteki yasalarla uyumlu şekilde yanıt vereceğiz ve herhangi bir koşulun yanıtımızda gecikmeye neden olması durumunda hızlı bir şekilde bilgilendirileceksiniz.

 

BU POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Johnson & Johnson ve Kariyer Sitesinin gelecekteki gelişmelerine veya sektörde veya yasal eğilimlerdeki değişikliklere uygun olarak bu Politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Politikanın üstündeki “Son Güncelleme” yazısı, Politikanın en son ne zaman revize edildiğini gösterir. Tüm değişiklikler, revize edilmiş Politikayı Kariyer Sitesinde yayınladığımızda etkin hale gelecektir.

 

BİZE ULAŞIN 

Sorularınız veya talepleriniz varsa lütfen bizimle şu adresten iletişime geçmekten çekinmeyin  

http://www.careers.jnj.com/contactus-faq 

E-posta iletişimleri her zaman güvenli olmadığından, lütfen bize gönderdiğiniz e-postalarınıza hassas bilgiler eklemeyin.

 

 

 

---------------

 

ONAY VE İZİN  

Bu Politikayı aldığımı, incelediğimi ve anladığımı ve kişisel bilgilerimin yukarıda açıklanan kullanımlar için kullanılmasına izin verdiğimi kabul ediyorum.